Hem / I år får sju platser i Göteborg ny Land Art
16 June 2017
Jens Thoms Ivarsson, som tidigare varit Creative Director på Ishotellet i Jukkasjärvi och vunnit flera internationella priser för sin design, skapar ett av sju LandArt-installationer i Göteborg under fokusåret Grön och skön stad.

LandArt är en konstform som tar avstamp i landskapet och använder naturen för att skapa installationer som är tänkta att stå kvar en längre tid.

Med naturen som inspirationskälla

Naturen är inspirationen, och gärna den vilda naturen som ska hantera stadens utbredning. Men också inspirationen att kunna använda Land Art för rörelse och upplevelse, som ett mer funktionellt användande. Den ska vara platsspecifik och konstnären ska använda sig av naturmaterial i första hand. Processen skapas tillsammans med stadsdelen och de som blir engagerade.

– Vi vill skapa något nytt på platser i staden som är gröna men inte så välkända för göteborgarna. Eftersom olika stadsdelar har olika förutsättningar, har de själva fått välja område att arbeta med. Det betyder att vi får stor variation med allt från oförädlade naturområden till mer etablerade parker men också intill ett par av våra Kulturhus, berättar Cecilia Liljedahl, projektledare för LandArt på Göteborg & Co.

Konstnär, plats och stadsdel i samverkan

För att ge varje plats en anpassad lösning arbetar vi för att para ihop dem passande konstnärer. Tanken är att konstnärerna också blir en del i stadsdelens process för att formulera behovet och innehållet i installationen. Eftersom verken till stor del byggs av naturliga material, sker en succesiv förgänglighet, men ambitionen är att de ska finnas kvar i området i minst tre år.

Vid Hökälla, utmed Kvillebäcken på Norra Hisingen, ska designern Jens Thoms Ivarsson utforma ett av de sju verken. Han har tidigare bl a varit Creative Director på Ishotellet i Jukkasjärvi och vunnit flera internationella priser för sin design. Så här säger han om satsningen på LandArt under Grön och skön stad 2017:

– Det är kul och viktigt att det satsas på konst i områden som annars inte får så mycket uppmärksamhet – att tillföra värden till platser som behöver uppmärksammas. Idén till min installation fick jag av John Thulin som berättade om Kvillebäckens unika historia, djurliv och saker som du inte ser om du inte har kunskaperna. Min tanke är att göra ett slags tids-och utsiktstorn där du kan upptäcka det som inte syns. Dels historien bakåt men även möjlighet att se in i framtiden. Tidstornet blir en fysisk symbol för nuet och står i brännpunkten mellan de två evigheterna – det förflutna och framtiden.

Den japanska konstnären Tetsunori Kawana, som skapat Bambuinstallationen vid Stora teatern, är nu på återbesök i Göteborg. Han har tackat ja till att delta i årets Land Art-projekt och är här för att titta på ytorna och förbereda sin installation i Bergkristallparken i Tynnered. Tetsunori finns på plats idag torsdag och imorgon fredag för intervju. Kontakta Cecilia Liljedahl nedan för bokning.

Foto: Jennie Smith
Efter förra årets bambuinstallation vid Stora Teatern, är nu Tetsunori Kawana tillbaka i Göteborg för att skapa LandArt i Bergkristallparken i Västra Göteborg.

Arbetet sker i samverkan mellan alla 10 stadsdelar och med flera förvaltningar; men främst medverkar kultur och fritid, skola och Park-och naturförvaltningen tillsammans med Göteborg & Co, som har uppdraget att driva jubileumssatsningarna framåt. Flera privata aktörer deltar också för att förverkliga installationerna. Ambitionen är att platserna ska bli intressanta och locka till besök även för dem som inte bor i stadsdelen – lite som Artscapes gatukonstverk i 10 stadsdelar 2016.

Idéprocessen löper på fram till juni och konstverken uppförs mellan juli och augusti för att invigas under Kulturkalaset 16-20 augusti.

Platser och konstnärer

Hökälla på Norra Hisingen: Jens Thoms Ivarsson
Bergkristallparken i Västra Göteborg: Tetsunori Kawana
Kulturhuset Kåken i Örgryte/Härlanda: Tage Andersen
Torsviken på Västra Hisingen: Gunilla Bandolin
Eriksbo/Lärjeåns dalgång i Angered: Monika Gora
Positivparken i Askim/Frölunda/Högsbo: Helle Nebelong

Med utgångspunkt i ”för en grönare skönare stad”, sätts 2017 extra fokus på att skapa en grön och skön stad inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Det betyder att ljuset riktas mot stadens breda utbud av parker och trädgårdar, samtidigt som vi passar på att rusta upp och bana väg för nya gröna initiativ. Under Gothenburg Green World 2016 skapades Land Art av internationellt kända konstnärer på bl a Gunnebo slott, i Göteborgs Botaniska Trädgård och i Mölndals stadspark. De samt bambuinstallationen på Avenyn är kvar under sommaren 2017 och ingår i Grön & Skön stads programutbud.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare