Hem / Arkitekturguiden delas ut till Göteborgs högstadieskolor
2 September 2021

– Att förstå hur en stad och dess funktioner formas är viktig kunskap att ha för att kunna påverka hur staden formas framåt. Genom att tillgängliggöra arkitekturguiden tillsammans med en lärarhandledning och förslag på hur den kan bli en del av utbildningen hoppas vi att unga lättare kan ta plats i den framtida utvecklingen av staden, förklarar Cecilia Helsing, projektledare Stadstriennalen.

Förutom att boken guidar läsaren genom Göteborg kan den till exempel inspirera eleverna till att ta fram egna kapitel om något som inte finns med eller om fiktiva/kommande projekt som borde finnas i Göteborg.

– Boken ger möjlighet att stimulera elevernas nyfikenhet på Göteborgs historia. Att skapa medvetenhet och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet. Där byggnader i staden, som alla har en egen historia att berätta, är en del av ett större sammanhang. Genom boken om Göteborgs arkitektur synliggörs vår historia och inspirerar eleverna till ett kreativa tänkande. Det är också viktigt ur en demokratisk aspekt att fånga våra elevers tankar och åsikter om hur de vill forma staden, säger Lotta Fremlén, verksamhetsutvecklare på Grundskoleförvaltningen.

Arkitekturguiden ”Staden, platserna och husen – Göteborgs arkitektur 1921-2021”.

”Staden, platserna och husen – Göteborgs arkitektur 1921-2021” är en bok om Göteborg sedd genom stadens byggnader och platser. Här finns mötet mellan maktens Rådhus och folkets Nordstan, en resa genom subkulturernas stad och barnens och ungdomarnas stad. Här finns landshövdingehusens stad och bilarnas, de religiösa byggnaderna och det gröna Göteborg i sitt dramatiska landskap och spårvagnarnas stad så klart. Här finns gator att gå, hus att stanna vid, platser att förundras över, frågor att ställa, svar att ifrågasätta.

– Ett historiskt djup i boken för att visa hur en stad förändras och skapar lager på lager. Det är intressant att se hur det såg ut tidigare, innan jag kom hit. Då kan man se hur Järntorget har utvecklats sedan 1949 och det finns många andra sådana bilder i boken, säger Charlie Arby, ordförande i Ungdomsfullmäktige.

Bakgrunden till projektet är firandet av Göteborgs 400-årsjubileum och politiken för God gestaltad livsmiljö som syftar till att:

”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.”

Detta ska uppnås genom en rad mål och insatser. Ett av de viktigaste målen är att sprida och utveckla kunskap inom arkitektur, form och design. Genom att dela ut boken till högstadieskolorna hoppas Göteborgs Stadstriennal och Göteborgs 400-årsjubileum kunna bidra till att målet uppnås.

Göteborgs Stadstriennal är en plattform för att samtala kring och gemensamt skapa en stad. Ett forum för samtal och debatter kring aktuella stadsbyggnadsfrågor där både bransch och allmänhet bjuds in för att bidra. Stadstriennalen är en del av Göteborgs 400-årsjubileum. Idén till Göteborgs Stadstriennal kommer från göteborgarna. Arrangemanget inleddes 2015 och drivs av stadsbyggnadskontoret i bred samverkan med bland annat Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och institutioner, akademier, näringsliv och olika föreningar.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare