Hem / Framtidsambassadörer blickar framåt
14 April 2021
Foto: Universeum
Ett fokus för projektet Framtidsambassadörer är digitalisering och användandet av digitala verktyg såsom visualisering och VR.

Att vara en framtidsambassadör är att vara en framtidsrustad elev. Någon som sprider sin kunskap vidare och som med stor sannolikhet uppnår högre måluppfyllelse inom naturvetenskap och teknik.

– En framtidsambassadör är kort sagt en elev i Göteborgsskolor som utforskar kraften i problembaserat lärande, moderna arbetssätt och olika lärmiljöer, säger Katarina Breidning, koordinator för projektet Framtidsambassadörer.

Initiativet startade 2019 av Universeum och Göteborgs grundskoleförvaltning med stöd av Näringslivsgruppen och Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co. Målet är att stärka lärande och fördjupa kunskaper inom naturvetenskap och teknik.

Under våren är det hållbar konsumtion, det hållbara samhället och hållbar hälsa som kommer att behandlas, något som uppskattas inte minst av lärarna.

– Det väcker nyfikenheten och kreativiteten. De kunniga pedagogerna från Universeum inspirerar lärarna till att ta ut svängarna och använda nya arbetssätt och metoder för att nå måluppfyllelse. Just nu har vi intresserade lärare på kö som vill ta del av den fortbildning som ingår i koncepten, berättar Katarina Breidning.

Flera av projektets koncept innehåller autentiska forskningsdata som utforskas på olika sätt och i olika lärmiljöer. Fokus ligger på digitalisering och användandet av digitala verktyg såsom visualisering och VR. Även digitalt berättande får ta stor plats.

Under pandemiåret har framtidsambassadörerna fått chans att i praktiken utöva sina nya kunskaper. Nu vänder projektgruppen blicken framåt. Göteborgs grundskoleförvaltning har tagit fram en riktlinje för lärande om hållbar utveckling och ett systematiskt miljöarbete, något som rimmar väl med Framtidambassadörers syfte. Det gör att projektet har stora möjligheter att kunna växa. Som en del i den utvecklingen ser man nu över möjligheten att nå ännu fler elever och utveckla ämnesinriktningen även mot matematik.

Utöver att se över de ämnen som ingår i projektet är nästa fas att påbörja en kvalitativ utvärdering. Det ska göras genom en så kallad fokusskola med lektionsobservationer och intervjuer.

– Det vi främst vill titta på där är om vi lyckats med en av våra övergripande målsättningar för Framtidsambassadörer; att eleverna ska ha en högre måluppfyllelse inom teknik och naturvetenskap. Vi vet redan nu att deras intresse för ämnena har ökat och det om något är en bra grund inför framtiden, avslutar Katarina Breidning.

Om Framtidsambassadörer

Framtidsambassadörer utforskar hur problembaserat lärande, blandade lärmiljöer och digitalisering kan användas för att stärka lärandet och fördjupa ämneskunskaper i naturvetenskap och teknik. Projektet syftar till att fler elever ska klara kunskapskraven i naturvetenskap och teknik samt att fler att söker sig till utbildningar och yrken inom dessa ämnen.

Framtidsambassadörer genomförs 2019 till 2021 i samverkan mellan Göteborgs grundskoleförvaltning och Universeum med stöd av Näringslivsgruppen och Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare