Hem / Göteborg satsar på nytt centrum för njurforskning
24 February 2015
kunskapgbg
Foto: Beatrice Törnros

– Vi vill sätta Göteborg på den internationella kartan som en kunskapsstad. Det här är den största satsningen hittills inom Kunskap Göteborg. Målet är att centret ska vara klart senast till 2021, säger Göran Bengtsson, ordförande för Kunskap Göteborg.

– Idag finns det ett Lundbergslaboratorium för cancerforskning och ett Lundbergslaboratorium för ortopedi men inget för njurforskning. Denna satsning är vårt sätt att bidra till Göteborgs 400-årsjubileum. Det är vår förhoppning att Lundbergsstiftelsens Centrum för Njurforskning ska kunna stå klart till jubileet, säger Björn Aschan, ordförande för IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

 

Kunskapgbg_2

Foto: Beatrice Törnros

Från vänster: Olle Larkö, dekanus Sahlgrenska akademin, Michael Olausson, professor i transplantationskirurgi, Olle Isaksson, ledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, samt Björn Aschan, ordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare