Hem / Konstprojekt i Bergsjön
10 November 2017

I Bergsjön har konstnären Marie Gayatri skapat ett konstprojekt som innefattar en serie av events under vinterhalvåret, både inomhus och utomhus i stadsdelen. Det som binder ihop projektet är att den samlas kring innehållet i de 30 punkterna för mänskliga rättigheter. Och då med tyngdpunkt på miljön och även i ett globalt perspektiv där målet är att uppnå en hållbar livsrymd för individer så väl som samhällen.

10 november – Workshop och musik kväll på Kvinno Center i Bergsjön. Med inbjudna musiker från Sverige och Sydafrika.

17, 24 november samt 8 december: Workshops och musikframträdande under ledning av den i Bergsjön baserade miljöorganisationen Planta Pant a Tree.

1 december görs en föreläsning med Per Herngren om ickevåld och aktivism. Även den görs i samarbete med Planta Pant a Tree.

Om arrangören: Marie Gayatri – Land art konstnär bosatt i Göteborg. Verksam med Land art projekt från 2000 och framåt. De senaste 10 åren har Marie Gayatri merparten av hennes konstprojekt genomförts på en Internationell konstscen. Hon har gjort utställningar i Asien, Europa, Syd Amerika och Syd Afrika.

Läs mer här

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare