Hem / Kultur i fokus på årets inspirationsdag med Kunskap Göteborg
21 April 2016

Med orden ”utan kunskap ingen framtid” inledde Kunskap Göteborgs ordförande, Göran Bengtsson förmiddagen. Det lade grunden för en räcka presentationer av olika satsningar som vävde samman kultur, utbildning och forskning i staden.

Mikael Nanfeldt, nytillsatt chef för Kulturstrategisk avdelning vid Göteborgs Stads kulturförvaltning, tog tillfället i akt att presentera det nya kulturprogrammet.
– Det här ska fungera som en plattform mitt i förändringen och smälta samman kulturen med den fysiska stadsplaneringen, för att skapa en attraktiv och socialt hållbar livsmiljö i en stad som växer snabbt, sammanfattade han.

Unga och gamla – alla kan mötas kring kultur

Ett intressant område som lyftes fram var den EU-finansierade utbildningen TRADERS på Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg. Här samverkar 6 europeiska universitet för att skapa en internationell plattform för forskning och utveckling kring kultur, design och arkitektur.

Ett exempel är doktoranden Annelies Vaneyckens projekt ”Recipes for UnControl”, där hon utforskat hur unga vuxna uppfattar gränser i det offentliga rummet. Deltagarna fick uttrycka sig genom att skapa en gemensam karta som skildrar hur de ser på gränserna och vad vi kan göra för att överbrygga dem.

Efter det gick vi vidare till kemi för de yngsta på Alfons Åbergs Kulturhus, som leds av VD:n Anna Forsgren. Bara under hösten har 784 barn från 34 olika skolor deltagit i ett lekfullt lärande som gör det svåra enkelt genom skapande och rörelse. Men även de äldre tar plats i kulturforskningen, bl a genom projektet ”Kulturmöte utan gränser” som arbetar för att skapa kvalitet i äldres vardag och främja möten över generationsgränserna.

Sjöfartsmuséet, berättade om ett projekt på deras forskningsavdelning inriktat på att vårda och bevara den biologiska mångfalden. Muséet driver även projekten ”Sommarlabbet” och ”Gymnasieelever möter forskare” för att öka kunskaperna om det marina livet hos unga.

Fotobok och utställning till Göteborgs 400-årsjubileum

Vi fick också en beskrivning av Göteborgs Konstmuseums arbete med att göra sina samlingar tillgängliga för fler, genom en avancerad webbkatalog. Programmet avslutades med en beskrivning av det bildinventeringsprojekt som pågår och ska mynna ut i en bok och utställning som invigs under 2021.

Kunskap Göteborg är en satsning som initierades av Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond och har finansierats av ett flertal stiftelser för att stödja göteborgsbaserade forskningsprojekt inför stadens 400-årsjubileum 2021. Det har även undertecknats ett ”letter of intent” av företrädare för Göteborgs stad, Göteborg & Co, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare