Hem / Kunskap Göteborg: att locka kompetens och företag till staden
12 May 2017

Dagen inleddes med en visning av filmen om 1600-talets Göteborg, som ingår i utställningen Göteborgs födelse på Stadsmuseet. Med modern teknik och historiska dokument har en visualisering av 1600-talsstaden tagits fram. Filmen är en del av Göteborgs 400-årsjubileum och har möjliggjorts tack vare ett samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stadsmuseum, Göteborg & Co och Visual Arena vid Lindholmen Science Park.

Joacim Waara från institutionen för ekonomisk historia höll ett intressant föredrag om arbetsmarknad i förändring. Han har genom medel från Anna Ahrenbergs fond inlett forskning på området med utgångspunkt i Göteborg från 1945 fram till idag.

Vad och hur bidrar näringslivet till forskningen i staden? Det var ämnet för Eva-Lena Albihn från Business Region Göteborg. Hon berättade bland annat att Göteborg ligger på 5:e plats i konkurrenskraft, och 6:e i entreprenörskap. Västsverige får idag 22% av Sveriges FoU-investeringar, vilket ger en bra grund för att starta och driva företag i Göteborgsregionen.

I halvtid var det dags pausunderhållning med Ron Davis Alvarez från El Sistema. El Sistema är en musikrörelse som startade i liten skala i Caracas favelor och nu har nått ut till 65 länder med sin verksamhet, som ger barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spela och sjunga tillsammans. Här fick Ron möjlighet att skapa glädje för en lite äldre del av befolkningen.

Efter kaffe och underhållning var det dags för Johannes Hulthe, vars företag Antaros Medical fick Göteborgs Companipris förra året för sin innovativa bildteknik. Tekniken minskar kostnaderna för att ta fram läkemedel och gör det enklare att mäta dess effekter. Det etablerade nätverketinom läkemedelsforskning och företagande i Göteborg har varit en avgörande faktor för hans verksamhet.

Samverkan är avgörande för att utveckla stadens entreprenörskap fastslog Maria Elmquist och Linnea Lindau från Entrepreneurship. By Chalmers. Här satsar man på att skapa entreprenöriella miljöer där utbildning, forskning och företagande kan mötas och utvecklas med hjälp av varandras och Chalmers kompetens.

Den avslutande paneldiskussionen med Eva Hericsson, Go Science, Näringslivsgruppen på Göteborg & Co, Niklas Delersjö från Global Talent Gothenburg/West Sweden och Stefan Örgård verksamhetsansvarig för Vetenkapsfestivalen, tog upp frågor kring vad Göteborg gör och kan göra för att locka mer kompetens till staden.

Idag finns ett program för att ge ett bra välkomnande till internationella gästforskare och deras familjer; och både Go Science och Global Talent Gothenburg/West Sweden utvecklar och implementerar verktyg som ska göra regionen bättre på att konkurrera om kompetensen på en global marknad. Vetenskapsfestivalen är en verksamhet i mixen, som hjälper till att nå ut både inom regionen och ute i världen när den under 12 dagar varje år tar ut forskningen på stan, och samtidigt lockar mellan 400 och 500 forskare från hela världen till Göteborg. Ett av de stora problemen kvarstår dock – bostadsbristen. Dessutom efterfrågar många som kommer hit vägar som underlättar för att skapa nya sociala nätverk utanför jobbet.

Stefan Örgård sammanfattade diskussionen med att säga: ”vi är duktiga på att gå samman och kraftsamla för att uppnå det vi vill i Göteborg.” Det är en bra grund att stå på för entreprenöriell utveckling!

Kunskap Göteborg initierades av Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond och finansieras av ett flertal stiftelser som vill stödja göteborgsbaserade forskningsprojekt inför stadens 400-årsjubileum 2021. Årets seminarium arrangerades i samverkan med stiftelserna, Näringslivsgruppen på Göteborg & Co, Kulturförvaltningen, Göteborgs Universitet och Chalmers.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare