Hem / Nu startar bygget av den fossilfria förskolan Hoppet
4 September 2020

Uppdraget är att bygga en förskola som så långt som möjligt är fossilfri i alla led – från råvaruuttag via transporter och tillverkning till byggarbetsplatsen och den färdiga byggnaden.

2017 skissades planerna upp och nu startar byggnationen på Backa Kyrkogata intill Backaskolan. Förskolan kommer ha åtta avdelningar med plats för 144 barn och vara utrustad med bland annat eget tillagningskök. Lokalförvaltningen samarbetar med forskare, leverantörer och innovativa aktörer för att sträva mot ett fossilfritt byggande.

Hoppet Lokalförvaltningen är en jubileumsaktör – läs mer här.

Fakta: Stomme i trä och återvunnet glas i grunden

Ett viktigt beslut för att minska klimatpåverkan är att förskolan till stor del byggs i trä som är ett förnyelsebart byggmaterial och som binder koldioxid vilket är en fördel ur klimatsynpunkt. Dessutom ersätts den traditionella betonggrunden med en Koljerngrund i FOAMGLAS®; ett isoleringsmaterial med hög andel återvunnet glas och lågt klimatavtryck.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare