Hem / Andra delen av The Ghost Ship and the Sea Change öppnar
3 September 2021

Första delen av The Ghost Ship and the Sea Change öppnade i juni 2021 på Röda Sten Konsthall och Franska tomten i samband med Göteborgs 400-årsjubileum. Inför öppningen i september har många nya konstverk tillkommit. I årets biennal deltar 36 konstnärer och konstnärsgrupper som på olika sätt förhåller sig till biennalens tematik. Den ursprungliga utställningen har förändrats och utvidgas till att omfatta fler utställningsplatser runt om i Göteborg.

På Göteborgs Konsthall presenteras den andra av biennalens två stora utställningar och för första gången medverkar Konsthallen Blå Stället, Världskulturmuseet och Palmhuset i Trädgårdsföreningen som utställningsplatser i biennalen. Flera konstverk finns digitalt och kan upplevas genom GIBCAs app.

The Ghost Ship and the Sea Change

Årets biennal ställer frågor om hur olika sätt att berätta om stadens förflutna kan påverka dess framtid. I skärningspunkten mellan det historiska och det fiktiva lyfter biennalen fram hur konstnärer genom sina konstverk skapar förändring och alternativ historieskrivning.

Biennalens narrativa utgångspunkt är Franska tomten (nuvarande Packhusplatsen) – en bit mark i Göteborgs hamn som genom ett handelsavtal mellan Sverige och Frankrike byttes mot den karibiska ön Saint-Barthélemy på 1700-talet. Förändras vårt sätt att tänka på Göteborg om vi betraktar staden utifrån Franska tomten och dess koloniala historia?

Genom konstverken följer biennalen spåren från Franska tomten tills de möter andra platser, röster och historier. Biennalens flerstämmiga berättande föreslår att en stad som är grundad på transnationella förbindelser bara kan förstås genom att också titta på andra platser.

Läs mer tematiken och om konstnärerna som deltar här.

The Ghost Ship and the Sea Change curateras av Lisa Rosendahl och är tematiskt sammanlänkad med biennalupplagan 2019, Part of the Labyrinth.

Vernissage på Röda Sten Konsthall 4 september

Biennalen invigs kl. 12 av Anna Rosengren, direktör för Göteborgs Stads Kulturförvaltning och Katti Hoflin, Kulturchef i Västra Götalandsregionen. Under rubriken Listening to Gothenburg är du välkommen att kl. 14 ta del av en serie samtal mellan curator Lisa Rosendahl ett antal av de konstnärer som visar verk under biennalen.

Mer information om hur du besöker biennalen och de olika utställningsplatserna hittar du här.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare