Hem / Lilla Änggården
25 May 2022

En påkostad sommarbostad med imponerande fruktlundar och en egen engelsk park. Under 1800-talets senare del formades Lilla Änggårdens gröna ytor efter överklassens ideal.

När apotekaren Arvid Grén och hans hustru Jeanna köper Lilla Änggården 1840 är trädgården en potatisåker och en stor del av ägorna består av kala berg. Den första som anställs är trädgårdsmästaren Anders Jonsson. Planen är att förvandla den kuperade terrängen till en klassisk engelsk park med slingrande promenadstigar och ovanliga träd.
– Som alla tjusiga 1800-talsfamiljer är de besatta av sin släkt. Hit kommer man för att umgås, och gästerna har ofta med sig något som kan planteras. Många arter stämmer inte alls med den lokala floran, säger Emilie Zachrisson på Göteborgs stadsmuseum.
Eftersom träden drivs upp från frön och sticklingar tar det tid innan parken blir verklighet. Det första trädet – en gran – planteras 1849. Först på 1860-talet tar det hela fart och tusentals träd planteras. Bland annat olika sorters bokar, sykomorlönn, ornäsbjörk, valnötsträd, rödblommig kastanj, lärkträd och cembratall.

Granen som familjen Grén planterade 1849 står kvar än idag. Bilden är tagen 1964.

På berget anläggs flera utsiktspunkter. Den milsvida och lantliga utblicken från Arneberget lockar många middagsgäster i slutet av 1800-talet.
– Utsiktspunkten med trappor och en fejkad ruin byggs när familjen är på resa till Stockholm. När de kommer hem är den klar – därför får den heta Stockholmsutsikten, säger Daniel Gillberg på Göteborgs stadsmuseum.
Inte bara platser utan också träd och stenar får namn. En grupp träd kallas Familjebokarna och är lika många som antalet familjemedlemmar. Ett par stora klippblock har namn efter två av Arvids och Jeannas barn.
– Den första är Gabriels fästning, han var arvinge men dog när han var femton. Den andra är Fannys fästning. Det var hon som så småningom tog över gården, säger Emilie.

Daniel Gillberg
Resterna av Gamla utsikten som skulle likna en gammal ruin.

Närmare huset är platsen för fruktträdgården. 1897 går det att räkna till 268 fruktträd. Massor av olika sorters äpplen och päron skördas varje år – men också ett tiotal plommonsorter.
Nästan all trädgårdsyta var avsedd för odling.
– Det var grönsaksodlingar och flera växthus vid trädgårdsmästarbostaden. Förmodligen odlades också medicinalväxter, även om det inte är kartlagt vilka. Arvid var ju apotekare med ett stort intresse för medicinalväxter, säger Daniel.
Under samma tidsperiod som Lilla Änggården utvecklas har Trädgårdsföreningen sin storhetstid. Arvid Grén tillhör de välbeställda herrar som står bakom Trädgårdsföreningen. Han ansvarar för inköpen av växter och bidrar också med sin samling av kamelior.
– Ett av växthusen på gården är avsett för kamelior, och när de inte längre får plats flyttas de till Palmhuset i Trädgårdsföreningen.
Spåren av Lilla Änggårdens eleganta engelska park och de imponerande fruktlundarna är många. Men träden är rejält mycket större och snårskogen skymmer utsikten.
– Om Trädgårdsföreningen är en välbevarad engelsk park så är Lilla Änggården en slags ruin av en engelsk park. En spännande plats som bär på en dold historia, säger Daniel Gillberg.

Läs mer om familjen på Lilla Änggården

 

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare