21 December 2022
29 Sep
30 Dec
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2021-06-04","external-event-range_end":"2021-06-05"},{"external-event-range_start":"2021-06-08","external-event-range_end":"2021-06-13"},{"external-event-range_start":"2021-06-15","external-event-range_end":"2021-06-20"},{"external-event-range_start":"2021-06-22","external-event-range_end":"2021-06-24"},{"external-event-range_start":"2021-06-27","external-event-range_end":"2021-06-27"},{"external-event-range_start":"2021-06-29","external-event-range_end":"2021-07-04"},{"external-event-range_start":"2021-07-06","external-event-range_end":"2021-07-11"},{"external-event-range_start":"2021-07-13","external-event-range_end":"2021-07-18"},{"external-event-range_start":"2021-07-20","external-event-range_end":"2021-07-25"},{"external-event-range_start":"2021-07-27","external-event-range_end":"2021-08-01"},{"external-event-range_start":"2021-08-03","external-event-range_end":"2021-08-08"},{"external-event-range_start":"2021-08-10","external-event-range_end":"2021-08-15"},{"external-event-range_start":"2021-08-17","external-event-range_end":"2021-08-22"},{"external-event-range_start":"2021-08-24","external-event-range_end":"2021-08-29"},{"external-event-range_start":"2021-08-31","external-event-range_end":"2021-09-05"},{"external-event-range_start":"2021-09-07","external-event-range_end":"2021-09-12"},{"external-event-range_start":"2021-09-14","external-event-range_end":"2021-09-19"},{"external-event-range_start":"2021-09-21","external-event-range_end":"2021-09-26"},{"external-event-range_start":"2021-09-28","external-event-range_end":"2021-10-03"},{"external-event-range_start":"2021-10-05","external-event-range_end":"2021-10-10"},{"external-event-range_start":"2021-10-12","external-event-range_end":"2021-10-17"},{"external-event-range_start":"2021-10-19","external-event-range_end":"2021-10-24"},{"external-event-range_start":"2021-10-26","external-event-range_end":"2021-10-31"},{"external-event-range_start":"2021-11-02","external-event-range_end":"2021-11-07"},{"external-event-range_start":"2021-11-09","external-event-range_end":"2021-11-14"},{"external-event-range_start":"2021-11-16","external-event-range_end":"2021-11-21"},{"external-event-range_start":"2021-11-23","external-event-range_end":"2021-11-28"},{"external-event-range_start":"2021-11-30","external-event-range_end":"2021-12-05"},{"external-event-range_start":"2021-12-07","external-event-range_end":"2021-12-12"},{"external-event-range_start":"2021-12-14","external-event-range_end":"2021-12-19"},{"external-event-range_start":"2021-12-21","external-event-range_end":"2021-12-23"},{"external-event-range_start":"2021-12-26","external-event-range_end":"2021-12-26"},{"external-event-range_start":"2021-12-28","external-event-range_end":"2021-12-30"},{"external-event-range_start":"2022-01-02","external-event-range_end":"2022-01-02"},{"external-event-range_start":"2022-01-04","external-event-range_end":"2022-01-09"},{"external-event-range_start":"2022-01-11","external-event-range_end":"2022-01-16"},{"external-event-range_start":"2022-01-18","external-event-range_end":"2022-01-23"},{"external-event-range_start":"2022-01-25","external-event-range_end":"2022-01-30"},{"external-event-range_start":"2022-02-01","external-event-range_end":"2022-02-06"},{"external-event-range_start":"2022-02-08","external-event-range_end":"2022-02-13"},{"external-event-range_start":"2022-02-15","external-event-range_end":"2022-02-20"},{"external-event-range_start":"2022-02-22","external-event-range_end":"2022-02-27"},{"external-event-range_start":"2022-03-01","external-event-range_end":"2022-03-06"},{"external-event-range_start":"2022-03-08","external-event-range_end":"2022-03-13"},{"external-event-range_start":"2022-03-15","external-event-range_end":"2022-03-20"},{"external-event-range_start":"2022-03-22","external-event-range_end":"2022-03-27"},{"external-event-range_start":"2022-03-29","external-event-range_end":"2022-04-03"},{"external-event-range_start":"2022-04-05","external-event-range_end":"2022-04-10"},{"external-event-range_start":"2022-04-12","external-event-range_end":"2022-04-14"},{"external-event-range_start":"2022-04-16","external-event-range_end":"2022-04-17"},{"external-event-range_start":"2022-04-19","external-event-range_end":"2022-04-24"},{"external-event-range_start":"2022-04-26","external-event-range_end":"2022-04-30"},{"external-event-range_start":"2022-05-03","external-event-range_end":"2022-05-08"},{"external-event-range_start":"2022-05-10","external-event-range_end":"2022-05-15"},{"external-event-range_start":"2022-05-17","external-event-range_end":"2022-05-22"},{"external-event-range_start":"2022-05-24","external-event-range_end":"2022-05-29"},{"external-event-range_start":"2022-05-31","external-event-range_end":"2022-06-05"},{"external-event-range_start":"2022-06-07","external-event-range_end":"2022-06-12"},{"external-event-range_start":"2022-06-14","external-event-range_end":"2022-06-19"},{"external-event-range_start":"2022-06-21","external-event-range_end":"2022-06-24"},{"external-event-range_start":"2022-06-28","external-event-range_end":"2022-07-03"},{"external-event-range_start":"2022-07-05","external-event-range_end":"2022-07-10"},{"external-event-range_start":"2022-07-12","external-event-range_end":"2022-07-17"},{"external-event-range_start":"2022-07-19","external-event-range_end":"2022-07-24"},{"external-event-range_start":"2022-07-26","external-event-range_end":"2022-07-31"},{"external-event-range_start":"2022-08-02","external-event-range_end":"2022-08-07"},{"external-event-range_start":"2022-08-09","external-event-range_end":"2022-08-14"},{"external-event-range_start":"2022-08-16","external-event-range_end":"2022-08-21"},{"external-event-range_start":"2022-08-23","external-event-range_end":"2022-08-28"},{"external-event-range_start":"2022-08-30","external-event-range_end":"2022-09-04"},{"external-event-range_start":"2022-09-06","external-event-range_end":"2022-09-11"},{"external-event-range_start":"2022-09-13","external-event-range_end":"2022-09-18"},{"external-event-range_start":"2022-09-20","external-event-range_end":"2022-09-25"},{"external-event-range_start":"2022-09-27","external-event-range_end":"2022-10-02"},{"external-event-range_start":"2022-10-04","external-event-range_end":"2022-10-09"},{"external-event-range_start":"2022-10-11","external-event-range_end":"2022-10-16"},{"external-event-range_start":"2022-10-18","external-event-range_end":"2022-10-23"},{"external-event-range_start":"2022-10-25","external-event-range_end":"2022-10-30"},{"external-event-range_start":"2022-11-01","external-event-range_end":"2022-11-06"},{"external-event-range_start":"2022-11-08","external-event-range_end":"2022-11-13"},{"external-event-range_start":"2022-11-15","external-event-range_end":"2022-11-20"},{"external-event-range_start":"2022-11-22","external-event-range_end":"2022-11-27"},{"external-event-range_start":"2022-11-29","external-event-range_end":"2022-12-04"},{"external-event-range_start":"2022-12-06","external-event-range_end":"2022-12-11"},{"external-event-range_start":"2022-12-13","external-event-range_end":"2022-12-18"},{"external-event-range_start":"2022-12-20","external-event-range_end":"2022-12-23"},{"external-event-range_start":"2022-12-27","external-event-range_end":"2022-12-30"},{"external-event-range_start":"2023-01-03","external-event-range_end":"2023-01-08"},{"external-event-range_start":"2023-01-10","external-event-range_end":"2023-01-15"},{"external-event-range_start":"2023-01-17","external-event-range_end":"2023-01-22"},{"external-event-range_start":"2023-01-24","external-event-range_end":"2023-01-29"},{"external-event-range_start":"2023-01-31","external-event-range_end":"2023-02-05"},{"external-event-range_start":"2023-02-07","external-event-range_end":"2023-02-12"},{"external-event-range_start":"2023-02-14","external-event-range_end":"2023-02-19"},{"external-event-range_start":"2023-02-21","external-event-range_end":"2023-02-26"},{"external-event-range_start":"2023-02-28","external-event-range_end":"2023-03-05"},{"external-event-range_start":"2023-03-07","external-event-range_end":"2023-03-12"},{"external-event-range_start":"2023-03-14","external-event-range_end":"2023-03-19"},{"external-event-range_start":"2023-03-21","external-event-range_end":"2023-03-26"},{"external-event-range_start":"2023-03-28","external-event-range_end":"2023-04-02"},{"external-event-range_start":"2023-04-04","external-event-range_end":"2023-04-06"},{"external-event-range_start":"2023-04-08","external-event-range_end":"2023-04-09"},{"external-event-range_start":"2023-04-11","external-event-range_end":"2023-04-16"},{"external-event-range_start":"2023-04-18","external-event-range_end":"2023-04-23"},{"external-event-range_start":"2023-04-25","external-event-range_end":"2023-04-30"},{"external-event-range_start":"2023-05-02","external-event-range_end":"2023-05-07"},{"external-event-range_start":"2023-05-09","external-event-range_end":"2023-05-14"},{"external-event-range_start":"2023-05-16","external-event-range_end":"2023-05-21"},{"external-event-range_start":"2023-05-23","external-event-range_end":"2023-05-28"},{"external-event-range_start":"2023-05-30","external-event-range_end":"2023-06-04"},{"external-event-range_start":"2023-06-07","external-event-range_end":"2023-06-11"},{"external-event-range_start":"2023-06-13","external-event-range_end":"2023-06-18"},{"external-event-range_start":"2023-06-20","external-event-range_end":"2023-06-23"},{"external-event-range_start":"2023-06-27","external-event-range_end":"2023-07-02"},{"external-event-range_start":"2023-07-04","external-event-range_end":"2023-07-09"},{"external-event-range_start":"2023-07-11","external-event-range_end":"2023-07-16"},{"external-event-range_start":"2023-07-18","external-event-range_end":"2023-07-23"},{"external-event-range_start":"2023-07-25","external-event-range_end":"2023-07-30"},{"external-event-range_start":"2023-08-01","external-event-range_end":"2023-08-06"},{"external-event-range_start":"2023-08-08","external-event-range_end":"2023-08-13"},{"external-event-range_start":"2023-08-15","external-event-range_end":"2023-08-20"},{"external-event-range_start":"2023-08-22","external-event-range_end":"2023-08-27"},{"external-event-range_start":"2023-08-29","external-event-range_end":"2023-09-03"},{"external-event-range_start":"2023-09-05","external-event-range_end":"2023-09-10"},{"external-event-range_start":"2023-09-12","external-event-range_end":"2023-09-17"},{"external-event-range_start":"2023-09-19","external-event-range_end":"2023-09-24"},{"external-event-range_start":"2023-09-26","external-event-range_end":"2023-10-01"},{"external-event-range_start":"2023-10-03","external-event-range_end":"2023-10-08"},{"external-event-range_start":"2023-10-10","external-event-range_end":"2023-10-15"},{"external-event-range_start":"2023-10-17","external-event-range_end":"2023-10-22"},{"external-event-range_start":"2023-10-24","external-event-range_end":"2023-10-29"},{"external-event-range_start":"2023-10-31","external-event-range_end":"2023-11-05"},{"external-event-range_start":"2023-11-07","external-event-range_end":"2023-11-12"},{"external-event-range_start":"2023-11-14","external-event-range_end":"2023-11-19"},{"external-event-range_start":"2023-11-21","external-event-range_end":"2023-11-26"},{"external-event-range_start":"2023-11-28","external-event-range_end":"2023-12-03"},{"external-event-range_start":"2023-12-05","external-event-range_end":"2023-12-10"},{"external-event-range_start":"2023-12-12","external-event-range_end":"2023-12-17"},{"external-event-range_start":"2023-12-19","external-event-range_end":"2023-12-23"},{"external-event-range_start":"2023-12-27","external-event-range_end":"2023-12-30"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"","external-event-end_time":"","external-event-place":"G\u00f6teborgs stadsmuseum","external-event-description":"Explore the 1900s through beloved and hated objects at the Museum of Gothenburg.","external-event-description-en":"Explore the 1900s through beloved and hated objects at the Museum of Gothenburg."}]}]
-
In the exhibition about 1900s Gothenburg, you get to revel in our most beloved, hated and iconic Gothenburg objects and discover sides of the city you never thought existed.

Starting with Gothenburg’s most iconic objects and buildings, and accompanied by a chorus of voices from history, the following question is examined: what is the thing about Gothenburg? Check out awesome objects from the museum’s collections, like the first Volvo car and a New World sea chest that crossed an ocean.

Visit the museum and discover new sides to the town, whether you’re a Gothenburger, newly moved here or just visiting, and find out what’s special about Gothenburg – for you.

Discover 400 years of history
The exhibition opened on 4 June 2021, the day Gothenburg turned 400. It’s the final piece in the puzzle in the museum’s exhibition lap through the city’s 400-year history, which begins in the popular 1600s “Birth of Gothenburg” exhibition and finishes in the present day. Discover 400 years of city history at the Museum of Gothenburg!

 Grejen med Göteborg - Volvo
Kristin Lidell
Världens äldsta Volvo visas i Grejen med Göteborg

Update your browser

Your browser is out of date and the page may not work as intended. Update your browser here: Updatera din webbläsare

Update your browser