24 November 2022
15 Mar
2023
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2023-03-15","external-event-range_end":"2023-03-15"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"12:00","external-event-end_time":"13:00","external-event-place":"Stadsbiblioteket, Trappscenen","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]}]
-

Årsrika personer är framtidens hopp! Det finns många personer som redan gör, kan göra och vill vara med och göra skillnad i utvecklingen av vårt samhälle. Tänk om vi såg årsrika personer som en tillgång och samtidigt skapade möten över generationsgränserna! Då skulle vi kunna förbättra vårt samhälle på flera plan. Tillsammans kan vi skapa ännu bättre möjligheter för det, tillsammans gör vi skillnad. Ta del av goda exempel från Göteborg där man lyckats med just detta.

Medverkande: Charlotta Lord, (verksamhetsutvecklare Generationsmöten i Centrum), Annika Larsson (Volontär i förskolan), Tomas Svedberg (Volontär i skolan), Thomas Leyon (Framtidsutvecklare), Sofia Näsström, Luciana Santic och Katarina Hagberg (Veterankraft), Helena Bjurbäck (Äldreombudsman Göteborgs stad, moderator)

Programpunkten är en del av Årsrika Göteborg 400 – en jubileumsfestival för alla åldrar.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare