11 November 2022
25 Jan
2023
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2023-01-25","external-event-range_end":"2023-01-25"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"16:30","external-event-end_time":"18:00","external-event-place":"Aulan Sahlgrenska sjukhuset","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]}]
-

Vad innebär det att leva hela livet och hur ökar vi våra chanser för ett gott liv hela livet? I det här seminariet samtalar Ingmar Skoog, professor och föreståndare för AgeCap, med forskare som på olika sätt ägnar sig åt dessa frågeställningar.

Anders Rosengren är läkare och professor i molekylär medicin vid Göteborgs universitet och ligger bakom projektet livsstilsverktyget och boken “Hela livet”. Eva Holmgren är fysioterapeut och forskare inom området fysisk aktivitet och livskvalitet hos äldre vid AgeCap Göteborgs universitet. Jessica Samuelsson är dietist och forskar om äldres matvanor och kopplingen till demens vid AgeCap Göteborgs universitet. Gunnar Bjursell är professor och direktör för Centrum för kultur, kognition och hälsa vid Karolinska Institutet och ägnar sig åt frågor kring hur kulturen påverkar vår hjärna och hälsa och har även skrivit en bok på området.

Som en hyllning till livet arrangeras under 400-årsjubileet 2023 jubileumsfestivalen Årsrika Göteborg 400 som innehåller kulturaktiviteter, seminarier och föreläsningar över, med och för hela staden.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare