24 November 2022
14 Mar
2023
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2023-03-14","external-event-range_end":"2023-03-14"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"17:00","external-event-end_time":"20:00","external-event-place":"Arena f\u00f6rsta l\u00e5ng","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]}]
-

Under några timmar kommer du att få möta forskare som på olika sätt fokuserar på sociala rättigheter och aktualiserar äldres olika levnadsvillkor och möjligheter i relation till välfärdssystem. Hanna Mac Innes, forskare i Socialt arbete och Helena Bjurbäck, Äldreombudsman i Göteborgs stad kommer att moderera kvällen.

Medverkande: Anna Olaison, forskare i socialt arbete, Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet; Martina Axmin, forskare i socialrätt, Juridiska institutionen, Lunds universitet; Charlotta Plejert, forskare i lingvistik, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet; Hanna Mac Innes, forskare i socialt arbete, Högskolan Väst (moderator); Helena Bjurbäck , Äldreombudsman Göteborg stad (moderator).

Semimariet är en del av Årsrika Göteborg 400 – en jubileumsfestival för alla åldrar.

Program

17.00-17.15     Hanna Mac Innes  och Helena Bjurbäck
                             Introduktion till det heterogena åldrandet

17.15-17.45      Martina Axmin
                             Trygghetssystemen i Lagstiftningen – vem är med och vem står utanför?

17.45-18.00     Paus

18.00-18.30    Anna Olaison
                            Att identifiera behov hos äldre med invandrarbakgrund

18.30-19.00  Charlotta Plejert
                            Tvärkulturella möten i äldreomsorgen: språk, kommunikation och demenssjukdom

19.30-20.00    Avslut, prat, frågor och mingel

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare