2 December 2022
9 Feb
2023
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2023-02-09","external-event-range_end":"2023-02-09"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"13:00","external-event-end_time":"13:45","external-event-place":"Kulturhus Landala","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]}]
-

Har du något du skulle vilja prata med en forskare om när det gäller åldrande och hälsa? Om dina frågor gäller kost, fysisk aktivitet, minne och tankeförmåga, fattigdom hos äldre eller äldres rättigheter har du chansen nu! Under våren 2023 kommer 4 forskare att besöka olika mötesplatser och svara på dina frågor.

Den här gången är det Hanna Mac Innes som svarar på dina frågor.

“Fråga en forskare” är en del av Årsrika Göteborg 400  – en jubielumsfestival för alla åldrar.

Illustration: Kristina Edgren

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare