13 December 2022
16 Feb
2023
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2023-02-16","external-event-range_end":"2023-02-16"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"13:00","external-event-end_time":"14:30","external-event-place":"G\u00f6teborgs Stadsmuseum","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]}]
-

I denna första programpunkt i seminarieserien Göteborg åldras under 400 år kommer forskare från AgeCap presentera studier kring åldrande under 1900-talet. Hur har 70-åringars liv och leverne förändrats under 50 år? Hur har äldres kognition och kognitiva hälsa sett ut och hur har bilden av äldre presenterats i dagspress under 100 år?

Medverkande: Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för AgeCap, Boo Johansson; professor i psykologi; Maria Edström, docent i journalistik, medier och kommunikation och Ulrika Lagerlöf Nilsson, docent i kyrkohistoria (moderator).

Entré: 65 kr eller museikort

Seminarieserien är en del av jubileumsfestivalen Årsrika Göteborg 400

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare