6 February 2023
28 Sep
18:00
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2023-09-28","external-event-range_end":"2023-09-28"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"18:00","external-event-end_time":"19:30","external-event-place":"Kulturhuset K\u00e5ken","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]}]
-

Livsberättargrupper är samtalsgrupper för äldre som syftar till att bryta äldres ofrivilliga ensamhet, ge deltagarna ökad självmedkänsla, ökad livslust och gemenskap. Förhoppningen är att grupperna ska leda till nya vänskaper och att ensamhet på så sätt bryts. Konceptet är vetenskapligt utvärderat och har visat mycket goda resultat.

Under 10 träffar går gruppen igenom livets olika perioder; barndomen, ungdomen, vuxentiden och pensionstiden. Under varje träff får deltagarna berätta sina berättelser och bli lyssnade på utan att någon avbryter.

Under detta seminarium kommer personer som har deltagit i, lett och utbildat nya ledare för livsberättargrupper dela med sig av sina erfarenheter.

Medverkande
Lisbeth Sjöling, samtalsledare för livsberättargrupper

Margareta Andersson, samtalsledare för livsberättargrupper

Anna Brorsson, verksamhetsutvecklare Sensus

Med flera

Seminariet är en del av jubileumsfestivalen Årsika Göteborg 400

Plats/Adress:  Kulturhuset Kåken

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare