20 December 2022
28 Okt
31 Jan
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2022-10-28","external-event-range_end":"2023-01-31"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"","external-event-end_time":"","external-event-place":"Millenniumplatsen","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]}]
-

Verken är skapade av konstnärer som deltagit i verksamheten på konstateljéerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som finns i anslutning till de psykiatriska vårdavdelningarna. Utställningen kureras av Stefan Karlsson och Inez Edström Thoresson, som också leder den unika konstverksamheten på sjukhusen. Andra verksamheter som bidrar till utställningen är Norma, en kreativ verkstad för unga kvinnor och transpersoner med psykisk ohälsa och Stiftelsen Gyllenkroken, som är ett kultur- och aktivitetshus primärt riktat till personer med psykisk funktionsnedsättning.

För att lyfta den psykiska hälsan i hela staden deltar också ungdomsfullmäktige, förskole- och grundskoleförvaltningen, äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningarna Centrum, Sydväst, Nordost och Hisingen med konst från utvalda verksamheter.

Utställningen Att bli synlig invigdes den 28 oktober och visas på Millenniumplatsen 28 oktober – 31 januari 2023.

Foto: House of Vision/Göteborg & Co

Tre utställningar med olika perspektiv på temat Hälsa

Göteborgs 400-årsjubileum har varje år sedan 2014 arbetat med olika teman. Dessa fokusår har skapat unika möjligheter till breda samarbeten för att engagera hela staden. Under 2022 fokuserar 400-årsjubileet på Hälsa. Syftet är att skapa delaktighet kring hälsofrågor för att bidra till en mer välmående stad och region.

I samarbete med bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet och ABF visas tre olika utställningar på Hela stadens galleri: Att bli synlig, Snabb. Stark. Årsrik. och Vi som arbetar med våra kroppar. Utställningarna synliggör och bidrar med olika perspektiv på hälsa: åldrande, arbete och psykisk ohälsa. I samband med utställningsperioderna kommer det att arrangeras en mängd aktiviteter där hälsoperspektiven fördjupas såsom seminarier, samtal och workshops.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare