26 April 2021
29 Apr
14:00
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2021-04-29","external-event-range_end":"2021-04-29"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"14:00","external-event-end_time":"17:00","external-event-place":"G\u00f6teborg. Olika platser.","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]}]
-

Den 29 april infaller internationella dansens dag och det firar vi genom att samla Göteborgs frilansande danskonstnärer och tar dansen ut på gatorna. I en gemensam performance boostar vi 400-årsjubileet med kropp och rörelse och ger nya färger och former till stadsrummet!

Under en hel eftermiddag rör vi oss genom flera kända platser i staden tillsammans med en live DJ. Händelsen kommer att live-streamas.

David Saavedra

Vi vill bidra till firandet av 400-årsdagen med en kreativ explosion av dansglädje! Projektet syftar till att synliggöra och tillgängliggöra den fria danskonsten för en bredare allmänhet samt att stärka och lyfta det lokala danscommunityt. Det konstnärliga konceptet handlar om att se staden ur ett kroppsligt perspektiv och att med dans relatera till den urbana geografin. Vi utforskar och samspelar med stadens arkitektur, historia och det liv som staden inrymmer. Detta gör vi genom olika strukturer för improvisation “instant choreographies” som tillämpas på specifika platser eller som ett sätt att förflytta oss genom stadsdelarna.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare