27 April 2023
2 Jun
08:30
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2023-06-02","external-event-range_end":"2023-06-02"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"08:30","external-event-end_time":"12:00","external-event-place":"Kajskjul 105","external-event-description":"En f\u00f6rmiddag med fokus p\u00e5 demokrati och social h\u00e5llbarhet! Programpunkten \u00e4r teckenspr\u00e5kstolkad.","external-event-description-en":""}]}]
-

Programpunkten är teckenspråkstolkad.

Moderator: Parisa Amiri
Bokningslänk: https://forms.office.com/e/ssVVcFyGg1

Föreläsning: atelier d’architecture autogérée
Förläsningen hålls på engelska. Doina Petrescu är professor i arkitektur och designaktivism vid University of Sheffield, jubileumsprofessor 2022 vid Chalmers i Göteborg och inter-university chair vid Brussels Studies Institute. Hennes forskning rör frågor om urban resiliens i relation till urbana allmänningar, samskapande, feminism och urban politik. Hon är en av grundarna av atelier d’architecture autogérée. Deras projekt inkluderar R-Urban, en deltagande strategi för lokal resiliens i Parisregionen och Wiki Village Factory, ett nav för social och ekologisk innovation som håller på att byggas i Paris. R-Urban är huvudfokus för denna föreläsning.

Vad gör Göteborg?
Det råder stora skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Bostadsbristen innebär att alla inte har tillgång till en passande och ekonomiskt överkomlig bostad. I delar av Göteborg saknas dessutom ett tillräckligt utbud av offentlig och kommersiell service, liksom tillgång till väl gestaltade och väl omhändertagna miljöer. Det gör Göteborg till en delad stad. Att verka för en sammanhållen stad kräver allas samverkan. Hör vad arkitekter, byggare och fastighetsägare ser för trender och goda exempel som leder arbetet framåt.

Medverkande:
Mie Svennberg, Stadsledningskontoret, Göteborg stad
Hanna Morichetto, vice VD, Arkitekt SAR/MSA, Liljewall samt Tekn. Dr. inom bostadsarkitektur.
Ola Serneke, grundare, Serneke AB
Sharam Rahi, vice VD, Balder
Gert Wingårdh, arkitekt SAR/MSA, Vd och grundare, Wingårdhs

Föreläsning: Gehl arkitekter
Förläsningen hålls på engelska. Gehl är ett urban strategi- och designkontor som skapar mer rättvisa, hälsosamma och hållbara platser. Liselott Stenfeld, chef för forskning och utveckling, besöker Göteborg och berättar om kontorets praktik och filosofi. Med över 300 projekt är vi globalt ledande inom stadsutveckling som sätter människan i centrum. Gehl är en nätverksbaserad praktik som levererar tjänster inom masterplanering och design, stadsstrategi, data om det offentliga livet, transport och mobilitet samt ledarskap och organisationsförändring.

Mie Svennberg, Hanna Morichetto, Ola Serneke, Sharam Rahi och Gert Wingårdh

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare