16 June 2022
26 Aug
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2022-08-26","external-event-range_end":"2022-08-26"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"17:00","external-event-end_time":"17:40","external-event-place":"Frihamnen, Ebbe (t\u00e4ltscen)","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]}]
-

Samtalsledare – Ulla-Karin Nyberg Överläkare, suicidforskare, författare och programledare SR.

Stefan Karlsson – konstnär i konstateljéerna på Psykiatri Affektiva på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Inez Edström Thoresson – konstnär i konstateljéerna på Psykiatri Affektiva på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Gunnar Bjursell – Professor och chef för Centrum för Kultur, Kognition och Hälsa vid Karolinska Institutet

Johannes Nordholm – Psykolog och verksamhetssamordnare Psykiatri Affektiva på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Panelsamtal om vikten av kreativt skapande inom psykiatrin, ett tema som även kommer att belysas av utställningen ”Att bli synlig” (se nedan) med konst som skapats på konstateljéerna som finns i anslutning till de psykiatriska avdelningarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Göteborgs 400-årsjubileum fokuserar i år på temat hälsa. I arbetet med detta visade det sig att psykisk ohälsa var ett område som många olika verksamheter i staden upplevde som särskilt angeläget.

Att bli synlig – 28/10 till och med 31/1- 2023 på Milleniumplatsen.

En konstutställning med tema psykisk ohälsa och kreativt skapande. Verken är skapade av konstnärer som deltagit i verksamheten på konstateljéernapå Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som finns i anslutning till de psykiatriska vårdavdelningarna. Utställningen kureras av Stefan Karlsson och Inez Edström Thoresson, som också leder den unika konstverksamheten på sjukhusen. Andra verksamheter som bidrar till utställningen är Norma, en kreativ verkstad för unga kvinnor och transpersoner med psykisk ohälsa och Stiftelsen Gyllenkroken, som är ett kultur- och aktivitetshus primärt riktat till personer med psykisk funktionsnedsättning.

För att lyfta den psykiska hälsan i hela staden deltar också ungdomsfullmäktige, förskoleförvaltningen, äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningarna Centrum, Sydväst, Nordost och Hisingen med konst från utvalda verksamheter.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare