28 July 2022
6 Dec
7 Dec
2022
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2022-12-06","external-event-range_end":"2022-12-07"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"","external-event-end_time":"","external-event-place":"","external-event-description":"Mer information kommer. ","external-event-description-en":""}]}]
-

Ta del av utställning med arkivbilder och foton, framförande av historiska danser, sånger och musik. Lyssna till de kvinnor som var studenter på läroverket då och till dagens studenter. Medverkar gör även forskare inom kvinno- och utbildningshistoria, arkitektur, konsthistoria, arkivforskare, samt konstnärer inom dans, performance, musik, teater, litterär gestaltning, multimedia.

Observera att tiderna är preliminära. Program kommer!

Mer om forskningsprojektet
I Göteborg pågår sedan en tid en av Europas mest omfattande stadsomvandlingar med ambitiösa visioner för framtiden. Detta seminarium ingår i ett forskningsprojekt om hur vi med konstnärliga metoder och processer kan binda samman en plats förflutna med dess framtid. Platsen är Konstnärliga fakultetens byggnad Artisten, närmare bestämt den del av byggnaden där tidigare Flickläroverket, senare Kjellbergska låg, och som nu planeras rivas för att ge plats åt framtidens konstnärliga utbildning och forskning. Dess förflutna tar vi fram med hjälp av kvinnorna som en gång var elever på läroverket och ger form genom konstnärliga uttrycksformer.

Om Högre allmänna läroverket för flickor i Göteborg

Flickläroverkets byggnad invigdes 1935. De som studerade här var pionjärer, ofta den första i familjen som gick vidare till högre utbildning. Det var en tid då allt fler kvinnor tog plats i yrkes- och samhällsliv och skolans lärare och lektorer, som var kvinnor, blev föredömen för en ny offentlig kvinnoroll. En skulptur i gips av Fredrika Bremer i trapphallen och silverbroschen med en bild av Pallas Athena på skolans studentmössor, förde in feministiska ideal. Många av kvinnorna som gick på flickläroverket kom senare att ha viktiga uppdrag och stor påverkan inom kulturliv, forskning, politik och utbildning, i Göteborg och nationellt.

Byggnaden, ritad av arkitekten Ragnar Ossian Swensson, bär med sig ett rikt konst- och kulturarv som förenar kvinno- och utbildningshistoria, arkitektur, stadsplanering, konst- och kulturhistoria. Läget vid Götaplatsens kulturella centrum har alltid präglat verksamheten i huset. 1966 öppnades läroverket för båda könen och fick namnet Kjellbergska gymnasiet. 1992 integrerades byggnaden i det som blev Högskolan för scen och musiks hus Artisten. Göteborgs universitet planerar nu att bygga ut och bygga till Artisten, för en byggnad som rymmer hela den konstnärliga fakulteten. Planerna medför att gamla flickläroverket kommer att behöva rivas för att ge plats för en ny huskropp, ritad för framtidens konstnärliga utbildning och forskning.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare