23 January 2023
28 Feb
18:00
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2023-02-28","external-event-range_end":"2023-02-28"}],"external-event-calendar":"20230228","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"18:00","external-event-end_time":"19:30","external-event-place":"G\u00f6teborgs Stadsbibliotek","external-event-description":"Trappscenen","external-event-description-en":""}]}]
-

Gröna platser är en viktig del av stadens kulturhistoria. De berättar om vilka ideal som fanns när de skapades, men ger också en bild av hur stadens livsmiljö sett ut genom århundradena. Förutom en historisk exposé över Göteborgs gröna utveckling får vi en glimt av arbetet med en trädgårdshistorisk utställning i Trädgårdsföreningen som öppnar sommaren 2023. Dessutom får vi ta del av stadsträdgårdsmästarens tankar om framtidens gröna Göteborg.

Välkommen till en kväll om Göteborgs gröna historia på Stadsbibliotekets trappscen. 1,5 timme. Samtalsledare är kulturjournalisten Neta Norrmo.

Medverkande:
Maja Lindman – bebyggelseantikvarie, Göteborgs stadsmuseum, kulturförvaltningen
Malin Augustsson – trädgårdsmästare, kulturvårdare
Johan Rehngren – stadsträdgårdsmästare Göteborgs Stad

Arrangör: Jubileumssatsningen 400 gröna år – Göteborgs Stad

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare