21 December 2022
26 Sep
30 Dec
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2021-06-04","external-event-range_end":"2021-06-05"},{"external-event-range_start":"2021-06-08","external-event-range_end":"2021-06-13"},{"external-event-range_start":"2021-06-15","external-event-range_end":"2021-06-20"},{"external-event-range_start":"2021-06-22","external-event-range_end":"2021-06-24"},{"external-event-range_start":"2021-06-27","external-event-range_end":"2021-06-27"},{"external-event-range_start":"2021-06-29","external-event-range_end":"2021-07-04"},{"external-event-range_start":"2021-07-06","external-event-range_end":"2021-07-11"},{"external-event-range_start":"2021-07-13","external-event-range_end":"2021-07-18"},{"external-event-range_start":"2021-07-20","external-event-range_end":"2021-07-25"},{"external-event-range_start":"2021-07-27","external-event-range_end":"2021-08-01"},{"external-event-range_start":"2021-08-03","external-event-range_end":"2021-08-08"},{"external-event-range_start":"2021-08-10","external-event-range_end":"2021-08-15"},{"external-event-range_start":"2021-08-17","external-event-range_end":"2021-08-22"},{"external-event-range_start":"2021-08-24","external-event-range_end":"2021-08-29"},{"external-event-range_start":"2021-08-31","external-event-range_end":"2021-09-05"},{"external-event-range_start":"2021-09-07","external-event-range_end":"2021-09-12"},{"external-event-range_start":"2021-09-14","external-event-range_end":"2021-09-19"},{"external-event-range_start":"2021-09-21","external-event-range_end":"2021-09-26"},{"external-event-range_start":"2021-09-28","external-event-range_end":"2021-10-03"},{"external-event-range_start":"2021-10-05","external-event-range_end":"2021-10-10"},{"external-event-range_start":"2021-10-12","external-event-range_end":"2021-10-17"},{"external-event-range_start":"2021-10-19","external-event-range_end":"2021-10-24"},{"external-event-range_start":"2021-10-26","external-event-range_end":"2021-10-31"},{"external-event-range_start":"2021-11-02","external-event-range_end":"2021-11-07"},{"external-event-range_start":"2021-11-09","external-event-range_end":"2021-11-14"},{"external-event-range_start":"2021-11-16","external-event-range_end":"2021-11-21"},{"external-event-range_start":"2021-11-23","external-event-range_end":"2021-11-28"},{"external-event-range_start":"2021-11-30","external-event-range_end":"2021-12-05"},{"external-event-range_start":"2021-12-07","external-event-range_end":"2021-12-12"},{"external-event-range_start":"2021-12-14","external-event-range_end":"2021-12-19"},{"external-event-range_start":"2021-12-21","external-event-range_end":"2021-12-23"},{"external-event-range_start":"2021-12-26","external-event-range_end":"2021-12-26"},{"external-event-range_start":"2021-12-28","external-event-range_end":"2021-12-30"},{"external-event-range_start":"2022-01-02","external-event-range_end":"2022-01-02"},{"external-event-range_start":"2022-01-04","external-event-range_end":"2022-01-09"},{"external-event-range_start":"2022-01-11","external-event-range_end":"2022-01-16"},{"external-event-range_start":"2022-01-18","external-event-range_end":"2022-01-23"},{"external-event-range_start":"2022-01-25","external-event-range_end":"2022-01-30"},{"external-event-range_start":"2022-02-01","external-event-range_end":"2022-02-06"},{"external-event-range_start":"2022-02-08","external-event-range_end":"2022-02-13"},{"external-event-range_start":"2022-02-15","external-event-range_end":"2022-02-20"},{"external-event-range_start":"2022-02-22","external-event-range_end":"2022-02-27"},{"external-event-range_start":"2022-03-01","external-event-range_end":"2022-03-06"},{"external-event-range_start":"2022-03-08","external-event-range_end":"2022-03-13"},{"external-event-range_start":"2022-03-15","external-event-range_end":"2022-03-20"},{"external-event-range_start":"2022-03-22","external-event-range_end":"2022-03-27"},{"external-event-range_start":"2022-03-29","external-event-range_end":"2022-04-03"},{"external-event-range_start":"2022-04-05","external-event-range_end":"2022-04-10"},{"external-event-range_start":"2022-04-12","external-event-range_end":"2022-04-14"},{"external-event-range_start":"2022-04-16","external-event-range_end":"2022-04-17"},{"external-event-range_start":"2022-04-19","external-event-range_end":"2022-04-24"},{"external-event-range_start":"2022-04-26","external-event-range_end":"2022-04-30"},{"external-event-range_start":"2022-05-03","external-event-range_end":"2022-05-08"},{"external-event-range_start":"2022-05-10","external-event-range_end":"2022-05-15"},{"external-event-range_start":"2022-05-17","external-event-range_end":"2022-05-22"},{"external-event-range_start":"2022-05-24","external-event-range_end":"2022-05-29"},{"external-event-range_start":"2022-05-31","external-event-range_end":"2022-06-05"},{"external-event-range_start":"2022-06-07","external-event-range_end":"2022-06-12"},{"external-event-range_start":"2022-06-14","external-event-range_end":"2022-06-19"},{"external-event-range_start":"2022-06-21","external-event-range_end":"2022-06-24"},{"external-event-range_start":"2022-06-28","external-event-range_end":"2022-07-03"},{"external-event-range_start":"2022-07-05","external-event-range_end":"2022-07-10"},{"external-event-range_start":"2022-07-12","external-event-range_end":"2022-07-17"},{"external-event-range_start":"2022-07-19","external-event-range_end":"2022-07-24"},{"external-event-range_start":"2022-07-26","external-event-range_end":"2022-07-31"},{"external-event-range_start":"2022-08-02","external-event-range_end":"2022-08-07"},{"external-event-range_start":"2022-08-09","external-event-range_end":"2022-08-14"},{"external-event-range_start":"2022-08-16","external-event-range_end":"2022-08-21"},{"external-event-range_start":"2022-08-23","external-event-range_end":"2022-08-28"},{"external-event-range_start":"2022-08-30","external-event-range_end":"2022-09-04"},{"external-event-range_start":"2022-09-06","external-event-range_end":"2022-09-11"},{"external-event-range_start":"2022-09-13","external-event-range_end":"2022-09-18"},{"external-event-range_start":"2022-09-20","external-event-range_end":"2022-09-25"},{"external-event-range_start":"2022-09-27","external-event-range_end":"2022-10-02"},{"external-event-range_start":"2022-10-04","external-event-range_end":"2022-10-09"},{"external-event-range_start":"2022-10-11","external-event-range_end":"2022-10-16"},{"external-event-range_start":"2022-10-18","external-event-range_end":"2022-10-23"},{"external-event-range_start":"2022-10-25","external-event-range_end":"2022-10-30"},{"external-event-range_start":"2022-11-01","external-event-range_end":"2022-11-06"},{"external-event-range_start":"2022-11-08","external-event-range_end":"2022-11-13"},{"external-event-range_start":"2022-11-15","external-event-range_end":"2022-11-20"},{"external-event-range_start":"2022-11-22","external-event-range_end":"2022-11-27"},{"external-event-range_start":"2022-11-29","external-event-range_end":"2022-12-04"},{"external-event-range_start":"2022-12-06","external-event-range_end":"2022-12-11"},{"external-event-range_start":"2022-12-13","external-event-range_end":"2022-12-18"},{"external-event-range_start":"2022-12-20","external-event-range_end":"2022-12-23"},{"external-event-range_start":"2022-12-27","external-event-range_end":"2022-12-30"},{"external-event-range_start":"2023-01-03","external-event-range_end":"2023-01-08"},{"external-event-range_start":"2023-01-10","external-event-range_end":"2023-01-15"},{"external-event-range_start":"2023-01-17","external-event-range_end":"2023-01-22"},{"external-event-range_start":"2023-01-24","external-event-range_end":"2023-01-29"},{"external-event-range_start":"2023-01-31","external-event-range_end":"2023-02-05"},{"external-event-range_start":"2023-02-07","external-event-range_end":"2023-02-12"},{"external-event-range_start":"2023-02-14","external-event-range_end":"2023-02-19"},{"external-event-range_start":"2023-02-21","external-event-range_end":"2023-02-26"},{"external-event-range_start":"2023-02-28","external-event-range_end":"2023-03-05"},{"external-event-range_start":"2023-03-07","external-event-range_end":"2023-03-12"},{"external-event-range_start":"2023-03-14","external-event-range_end":"2023-03-19"},{"external-event-range_start":"2023-03-21","external-event-range_end":"2023-03-26"},{"external-event-range_start":"2023-03-28","external-event-range_end":"2023-04-02"},{"external-event-range_start":"2023-04-04","external-event-range_end":"2023-04-06"},{"external-event-range_start":"2023-04-08","external-event-range_end":"2023-04-09"},{"external-event-range_start":"2023-04-11","external-event-range_end":"2023-04-16"},{"external-event-range_start":"2023-04-18","external-event-range_end":"2023-04-23"},{"external-event-range_start":"2023-04-25","external-event-range_end":"2023-04-30"},{"external-event-range_start":"2023-05-02","external-event-range_end":"2023-05-07"},{"external-event-range_start":"2023-05-09","external-event-range_end":"2023-05-14"},{"external-event-range_start":"2023-05-16","external-event-range_end":"2023-05-21"},{"external-event-range_start":"2023-05-23","external-event-range_end":"2023-05-28"},{"external-event-range_start":"2023-05-30","external-event-range_end":"2023-06-04"},{"external-event-range_start":"2023-06-07","external-event-range_end":"2023-06-11"},{"external-event-range_start":"2023-06-13","external-event-range_end":"2023-06-18"},{"external-event-range_start":"2023-06-20","external-event-range_end":"2023-06-23"},{"external-event-range_start":"2023-06-27","external-event-range_end":"2023-07-02"},{"external-event-range_start":"2023-07-04","external-event-range_end":"2023-07-09"},{"external-event-range_start":"2023-07-11","external-event-range_end":"2023-07-16"},{"external-event-range_start":"2023-07-18","external-event-range_end":"2023-07-23"},{"external-event-range_start":"2023-07-25","external-event-range_end":"2023-07-30"},{"external-event-range_start":"2023-08-01","external-event-range_end":"2023-08-06"},{"external-event-range_start":"2023-08-08","external-event-range_end":"2023-08-13"},{"external-event-range_start":"2023-08-15","external-event-range_end":"2023-08-20"},{"external-event-range_start":"2023-08-22","external-event-range_end":"2023-08-27"},{"external-event-range_start":"2023-08-29","external-event-range_end":"2023-09-03"},{"external-event-range_start":"2023-09-05","external-event-range_end":"2023-09-10"},{"external-event-range_start":"2023-09-12","external-event-range_end":"2023-09-17"},{"external-event-range_start":"2023-09-19","external-event-range_end":"2023-09-24"},{"external-event-range_start":"2023-09-26","external-event-range_end":"2023-10-01"},{"external-event-range_start":"2023-10-03","external-event-range_end":"2023-10-08"},{"external-event-range_start":"2023-10-10","external-event-range_end":"2023-10-15"},{"external-event-range_start":"2023-10-17","external-event-range_end":"2023-10-22"},{"external-event-range_start":"2023-10-24","external-event-range_end":"2023-10-29"},{"external-event-range_start":"2023-10-31","external-event-range_end":"2023-11-05"},{"external-event-range_start":"2023-11-07","external-event-range_end":"2023-11-12"},{"external-event-range_start":"2023-11-14","external-event-range_end":"2023-11-19"},{"external-event-range_start":"2023-11-21","external-event-range_end":"2023-11-26"},{"external-event-range_start":"2023-11-28","external-event-range_end":"2023-12-03"},{"external-event-range_start":"2023-12-05","external-event-range_end":"2023-12-10"},{"external-event-range_start":"2023-12-12","external-event-range_end":"2023-12-17"},{"external-event-range_start":"2023-12-19","external-event-range_end":"2023-12-23"},{"external-event-range_start":"2023-12-27","external-event-range_end":"2023-12-30"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"","external-event-end_time":"","external-event-place":"G\u00f6teborgs stadsmuseum","external-event-description":"Grejen med G\u00f6teborg - en ny basutst\u00e4llning om 1900-talets G\u00f6teborg.f Tis och tors 10-18, re-s\u00f6n 10-17, onsdagar kv\u00e4lls\u00f6ppet till 20.\r\nM\u00e5ndag st\u00e4ngt.","external-event-description-en":"Explore the 1900s through beloved and hated objects at the Museum of Gothenburg."}]}]
-

Bingolotto, gröna kaniner, miljonprogram eller en halv special? I Stadsmuseets basutställning om 1900-talets Göteborg får du frossa i våra mest älskade, hatade och ikoniska göteborgsgrejer och upptäcka sidor av staden som du inte trodde fanns.

Med utgångspunkt i några av Göteborgs mest ikoniska föremål och byggnader, i sällskap av en kör av röster ur historien, undersöker vi frågan: vad är egentligen grejen med Göteborg?

Spana in pangföremål ur våra samlingar som världens äldsta bevarade Volvo och en Amerikakoffert som färdats över oceanen. Lyssna till VM-maskotens berättelse inunder den varma pälsdräkten på Friidrotts-VM 1995, och möt göteborgaren Knut som köpte tre liter sprit varje månad under större delen av 1950-talet. Bidra också till vårt humorarkiv med din bästa (eller sämsta) göteborgsvits!

Hos oss kan du upptäcka nya sidor av staden, oavsett om du är göteborgare, nyinflyttad eller på tillfälligt besök – och utforska vad som är grejen med Göteborg för just dig.

Upptäck 400 år av historia
Utställningen Grejen med Göteborg öppnade den 4 juni 2021 lagom till stadens 400-årsjubileum. Det är den sista pusselbiten i Stadsmuseets utställningsvarv genom stadens 400-åriga historia, som startar i den populära 1600-talsutställningen Göteborgs födelse och slutar i vår nutid.

Utställningen är permanent och visas tills vidare.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare