21 June 2023
28 Aug
15:00
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2023-08-28","external-event-range_end":"2023-08-28"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"15:00","external-event-end_time":"17:00","external-event-place":"Polstj\u00e4rnegatan 10","external-event-description":"Gothenburg Film Studios","external-event-description-en":""}]}]
-

Föreläsningen följs av paneldiskussionen med medverkande:
Marie Persson avdelningschef Exploateringsförvaltningen,
Henrik Kant Stadsbyggnadsdirektör Stadsbyggnadsförvaltningen,
Rudolf Antoni Regionchef Västra Götaland Svenskt Näringsliv,
Hanna Blomdahl Enhetschef media Lindholmen Science Park samt representanter för Gothenburg Film Studios

Samtalsledare: Lis Hellström Sveningson

Fritt inträde. Föranmälan senast 25 augusti E-post:barbara.ekstrom@kultur.goteborg.se

Arrangeras av Göteborgs Stads kulturförvaltning i samverkan med Gothenburg Film Studios och Lindholmen Science Park

Foto: till vänster: Anette Novak. Fotograf: Sandra Birgersdotter. Till Höger: Gothenburg Film Studios.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare