19 February 2021
8 Mar
18:00
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2021-03-08","external-event-range_end":"2021-03-08"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"18:00","external-event-end_time":"19:00","external-event-place":"B\u00f6rsen","external-event-description":"Live streaming av ceremoni","external-event-description-en":""}]}]
-

Kvinnor i Göteborg har gått samman för att förbättra livsvillkoren i staden. Att ge upp har inte övervägts berättar om vad kvinnoorganisationerna kämpat för i mer än ett sekel. Närmare 30 skribenter medverkar.

År 2021 när Göteborg fyller 400 år är det också 100 år sedan de första kvinnorna valdes in i Sveriges riksdag. Efter att rösträtten vunnits var motståndet mot kvinnor i politiken länge stort. I boken går det att läsa om framgångar – och misslyckanden – i arbetet för kvinnors lika rättigheter, möjligheter och villkor. Visioner om fred, nykterhet och bildning har drivit många framåt. Rätten till den egna kroppen är en röd tråd som följs från 1880-talet till #metoo. Ledord för kvinnoorganisationerna har varit vänskap, kunskap och medborgarskap. Sammantaget har organisationernas möten varit något av ett fritt kvinnouniversitet där kvinnors röster kunnat höjas.

Berättelserna om Göteborgs kvinnorörelser vill ge underlag för samtal om hur demokratin i Göteborg kan utvecklas i framtiden.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare