20 October 2022
2 Nov
13 Dec
2022
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2022-11-02","external-event-range_end":"2022-11-02"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"10:00","external-event-end_time":"15:00","external-event-place":"Fr\u00f6lunda Kulturhus","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]},{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2022-11-23","external-event-range_end":"2022-11-23"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"18:00","external-event-end_time":"","external-event-place":"Fr\u00f6lunda Kulturhus","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]},{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2022-12-05","external-event-range_end":"2022-12-05"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"17:00","external-event-end_time":"","external-event-place":"Fr\u00f6lunda Kulturhus","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]},{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2022-12-12","external-event-range_end":"2022-12-12"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"17:00","external-event-end_time":"","external-event-place":"Fr\u00f6lunda Kulturhus","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]},{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2022-12-13","external-event-range_end":"2022-12-13"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"","external-event-end_time":"","external-event-place":"Fr\u00f6lunda Kulturhus","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]}]
-

Vi träffas och övar vid fyra tillfällen under hösten och avslutar med luciaframträdande på Frölunda Torg och Frölunda kulturhus.

Ledare: Marie Welander, Andressa Queiroz Hogenäs och Karin Lundström, sånglärare Kulturskolan Sydväst och Helena H Philipsson, sånglärare Kulturskolan Nordost 

Målgrupp: 13-19 år

Var: Frölunda Kulturhus, Valthornsgatan 13. Hållplats Frölunda Torg

Anmälan: Anmäl dig till andressa.queiroz@grundskola.goteborg.se eller via sms 0736-006617, senast 26 oktober

Denna aktivitet görs av Kulturskolan Göteborg, som en del av Göteborgs 400-årsjubileum.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare