8 March 2023
28 Mar
18:00
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2023-03-28","external-event-range_end":"2023-03-28"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"18:00","external-event-end_time":"20:00","external-event-place":"Danska Sj\u00f6manskyrkan, G\u00f6teborg","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]}]
-

I samarbete med KVVS (Kungliga vetenskaps- och Vitterhets- Samhället i Göteborg) och Föreningen Norden Göteborg talar Professor Ernst Håkon Jahr, norsk lingvist och professor vid, bland andra, universitetet i Agder. Ämnet är: Nordisk språkförståelse förr, nu och i framtiden.

Föreläsningen ges på norska. Fika serveras.

Plats: Danska Sjömanskyrkan, Thorild Wulffsgatan 8, Göteborg

Tid: tisdag 28 mars 2023 kl. 18.00 – 20.00. Anmälan senast 24 mars till lena.gbgnorden@gmail.com

Ett samarbete mellan Föreningen Norden och KVVS med anledning av Göteborg 400 år.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare