21 December 2022
2 Jun
3 Sep
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2023-06-02","external-event-range_end":"2023-09-03"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"","external-event-end_time":"","external-event-place":"","external-event-description":"Huvudomr\u00e5det f\u00f6r Prototyp G\u00f6teborg \u00e4r ett g\u00e5ngstr\u00e5k som str\u00e4cker sig fr\u00e5n Frihamnen, till Ring\u00f6n och \u00f6ver Hisingsbron till Centralenomr\u00e5det och Kronhuskvarteret.","external-event-description-en":"The main area of Prototyp G\u00f6teborg is a walkway that stretches from Frihamnen to Ring\u00f6n, over the Hisingen Bridge to the Central Station and The Kronhus quarters."}]}]
-

Ordet prototyp betyder ungefär ”första form” – en urform eller grundform av något. Prototyp Göteborg lyfter fram hur bevarade, historiska byggnader och miljöer samexisterar både med den samtida och den framtida staden.

Bastun i Jubileumsparken är ett exempel på en prototyp som nu ska bli en permanent del av området. Ett annat exempel är den marina kolonilotten Flytevi i Frihamnen, en småskalig odling i Göta Älv, där besökaren får lära sig mer om sjömat och vattenodling.

Huvudområdet för Prototyp Göteborg är ett gångstråk som sträcker sig från Frihamnen, till Ringön och över Hisingsbron till Centralenområdet och Kronhuskvarteret.

Den gula linjen visar var Prototyp Göteborgs stråk går.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare