15 February 2022
5 Apr
29 Sep
2022
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2022-04-05","external-event-range_end":"2022-04-05"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"16:00","external-event-end_time":"17:00","external-event-place":"Heden, korsningen S\u00f6dra V\u00e4gen","external-event-description":"Vernissage Snabb. Stark. \u00c5rsrik.","external-event-description-en":""}]},{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2022-04-05","external-event-range_end":"2022-06-21"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"","external-event-end_time":"","external-event-place":"Heden, korsningen S\u00f6dra V\u00e4gen","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]},{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2022-06-22","external-event-range_end":"2022-09-29"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"","external-event-end_time":"","external-event-place":"Slottsskogsvallen","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]}]
-

Alex Rotas hoppas att hennes bilder ska utmana dina föreställningar om vad vi kan göra när vi blir äldre och få dig att känna dig mer optimistisk och glad inför denna del av livet. Hon tycker om den tuffa, men vackra enkelheten i friidrottstävlingar: atleten står vid startlinjen eller ska just genomföra ett hopp och det enda som betyder något är hur snabb och stark hen är. Alex Rotas vill fånga idrottarnas fysiska och mentala ansträngningar i sina fotografier liksom vänskapen som uppstår i den varma gemenskapen där alla delar samma mål.

22 juni-29 september visas Snabb. Stark. Årsrik. vid Slottsskogsvallens entrépark. 5 april-21 juni visades utställningen på Heden.

Utställningen visas på Hela stadens galleri i Göteborg med stöd av AgeCap vid Göteborgs Universitet och Carin Mannheimers Minnesfond. Hela stadens galleri är en del av Göteborgs 400-årsjubileum, som projektleds av Göteborg & Co.

Foto: Sean Malyon
Alex Rotas.

Tre utställningar med olika perspektiv på temat “Hälsa”

Under 2022 fokuserar Göteborgs 400-årsjubileum sitt arbete på ”Hälsa”. I samarbete med bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet, ABF och Rot Produktion kommer tre olika utställningar att visas på Hela stadens galleri. Utställningarna synliggör och bidrar med olika perspektiv på hälsa: åldrande, arbete och psykisk ohälsa. I samband med utställningsperioderna kommer det att arrangeras en mängd aktiviteter där hälsoperspektiven fördjupas såsom seminarier, samtal och workshops. Snabb. Stark. Årsrik. av Alex Rotas är den första utställningen som visas, 5 april-29 september.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare