15 February 2022
5 Apr
29 Apr
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2022-04-05","external-event-range_end":"2022-04-05"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"16:00","external-event-end_time":"17:00","external-event-place":"Heden, korsningen S\u00f6dra V\u00e4gen","external-event-description":"Vernissage Snabb. Stark. \u00c5rsrik.","external-event-description-en":""}]},{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2022-04-05","external-event-range_end":"2022-06-20"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"","external-event-end_time":"","external-event-place":"Heden, korsningen S\u00f6dra V\u00e4gen","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]},{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2022-06-22","external-event-range_end":"2022-09-29"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":[{"external-event-start_time":"","external-event-end_time":"","external-event-place":"Slottsskogsvallen","external-event-description":"","external-event-description-en":""}]}]
-

Alex Rotas hoppas att hennes bilder ska utmana dina föreställningar om vad vi kan göra när vi blir äldre och få dig att känna dig mer optimistisk och glad inför denna del av livet. Hon tycker om den tuffa, men vackra enkelheten i friidrottstävlingar: atleten står vid startlinjen eller ska just genomföra ett hopp och det enda som betyder något är hur snabb och stark hen är. Alex Rotas vill fånga idrottarnas fysiska och mentala ansträngningar i sina fotografier liksom vänskapen som uppstår i den varma gemenskapen där alla delar samma mål.

Utställningen visas på Hela stadens galleri i Göteborg med stöd av AgeCap vid Göteborgs Universitet och Carin Mannheimers Minnesfond. Hela stadens galleri är en del av Göteborgs 400-årsjubileum, som projektleds av Göteborg & Co.

Foto: Sean Malyon
Alex Rotas.

Vernissage på Heden 5 april

Snabb. Stark. Årsrik. visas på det mobila utomhusgalleriet Hela stadens galleri från 5 april-22 Juni på Heden, alltså kan man se den på Heden fram till den 21 Juni och på Slottskogsvallen från och med den 23 Juni – 29 september 2022. Vernissaget görs i samarbete med Kulturskolan Göteborg, IFK Friidrott, Åldersvänliga Göteborg, Göteborgs Stad äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, Idrotts- och föreningsförvaltningen, AgeCap, Göteborgs universitetet och Carin Mannheimers minnesfond.

Datum: 5 april kl. 16.00.
Plats: Heden, mot korsningen Södra Vägen/Vasagatan.
Medverkande: Christian Olsson, Pia Gudmundsson, vetenskaplig koordinator och forskare för AgeCap , centrum för åldrande och hälsa; Alva Thunberg och Kristoffer Eneman, IFK Göteborg Friidrott, Bibbi Lind, veteranidrottare och Kulturskolan Göteborg.

Tre utställningar med olika perspektiv på temat “Hälsa”

Under 2022 fokuserar Göteborgs 400-årsjubileum sitt arbete på ”Hälsa”. I samarbete med bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet, ABF och Rot Produktion kommer tre olika utställningar att visas på Hela stadens galleri. Utställningarna synliggör och bidrar med olika perspektiv på hälsa: åldrande, arbete och psykisk ohälsa. I samband med utställningsperioderna kommer det att arrangeras en mängd aktiviteter där hälsoperspektiven fördjupas såsom seminarier, samtal och workshops. Snabb. Stark. Årsrik. av Alex Rotas är den första utställningen som visas, 5 april-29 september.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare