30 June 2023
28 Sep
[{"external-event-calendar_day_value":"","external-event-ranges":[{"external-event-range_start":"2023-05-31","external-event-range_end":"2023-09-28"}],"external-event-calendar":"","external-event-day_events":false}]
-

I Bältespännarparken och på Millenniumplatsen kan du läsa om varför vi firar, hur idéer har blivit verklighet och om mängder med jubileumssatsningar. Dessutom får du massor av tips och inspiration för hur du kan uppleva jubileumsfirandet runt om i staden.

Utställningen visas från maj till september 2023.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare