Jubileumssatsningar / Alfons Åbergs Kulturhus
19 January 2022

Vi vill vi främja lek, läsning, teater och kultur tidigt i livet för alla barn oavsett ursprung, språk, social tillhörighet och funktionsförmåga. Vi samverkar med Staden där vi läser för våra barn i läsfrämjande insatser. Vi stärker arbetet med Barnkonventionen, med fokus på barns rätt att ha inflytande och påverka. Vi fortsätter utveckla våra större pedagogiska projekt i samarbete med Chalmers och Göteborgs universitet tack vare stiftelsedonationer. Vår ambition är att vara ett ledande barnkulturhus där alla barn känner tillhörighet.

 

 

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare