25 May 2014

Under jubileumsåret 2023 kommer AgeCap anordna seminarieserien Göteborg åldras tillsammans med pensionärsrådet och flertalet partners i staden. De kommer bland annat utforska hur åldrandet har förändrats i Göteborg under 400 år och hur det var och är att vara äldre då och nu. De uppmärksammar H70-studien som studerat äldre göteborgare under 50 år, presenterar forskare som studerar 100-åringar, gör aktiviteter kopplade till Årsrik kärlek, lägger fokus på generationsmöten och mycket, mycket mer!

Håll utkik i kalendariet efter Göteborg åldras!

Läs mer

www.gu.se/agecap

Kontakt

Maria Edström, maria.edstrom@gu.se

Pia Gudmundsson, pia.gudmundsson@gu.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare