Jubileumssatsningar / Alfons Åbergs Kulturhus
19 January 2022

Alfons Åbergs Kulturhus

Alfons Åbergs Kulturhus stärker barns utveckling och rättigheter genom lek och lärande och deltar med aktiviteter under jubileumsfirandet. De vill främja lek, läsning, teater och kultur tidigt i livet för alla barn oavsett ursprung, språk, social tillhörighet och funktionsförmåga. Alfons Åberg Kulturhus samverkar med Staden där vi läser för våra barn i läsfrämjande insatser. De fortsätter arbetet med Barnkonventionen, med fokus på barns rätt att ha inflytande och påverka. De fortsätter utveckla sina större pedagogiska projekt i samarbete med Chalmers och Göteborgs universitet tack vare stiftelsedonationer. Ambitionen är att vara ett ledande barnkulturhus där alla barn känner tillhörighet.

Aktiviteter under 2023

. Varför gråter draken? Föreställning med koppling till Barnkonventionen genomförs regelbundet på Alfons Åbergs Kulturhus under året. Föreställningen lyfter barns rättigheter och är skapad tillsammans med barn.

. 29 mars: På Läsfesten i Nordost på Hammarkullens bibliotek gästspelar de med föreställningen Vem räddar Alfons Åberg? Efter Gunilla Bergströms bok om Alfons Åberg.

. 21 april: Inför Världsbokdagen den 23 april 2023 genomför Alfons Åberg Kulturhus högläsning av på många olika språk såsom albanska, polska, syrianska, persiska och arabiska mm i samarbete med elever och lärare vid Språkcentrum, Göteborgs Stad. Plats: Alfons Åbergs Kulturhus, kl. 13:00 – 15:00

. 6 maj: På Barnens dag medverkar Alfons Åbergs Kulturhus med två föreställningar. Varför gråter draken? En föreställning om Barnkonventionen och Vem räddar Alfons Åberg? En föreställning efter Gunilla Bergströms bok om Alfons Åberg.
Ett arrangemang av Innerstaden Göteborg tillsammans med Sverige för UNHCR. Plats: Bältespännarparken, kl. 14:50 & 16:10.

. 3 juni: Hjärtskuttsdisco! Alfons Åberg Kulturhus firar öppningen av badet i Jubileumsparken och hyllar Göteborg 400 år med ett fartfyllt Hjärtskuttsdisco för hela familjen. Vi mår bra av rörelse och grönska.  Kom och skutta loss med oss!
Plats: Jubileumsparken, kl. 12:30

. 15 augusti: Alfons Åbergs Kulturhus gästspelar i Jubileumskompassen. Två föreställningar i följd; Aja baja, Alfons Åberg och God natt, Alfons Åberg efter Gunilla Bergströms böcker om Alfons Åberg
Plats: Jubileumskompassen, kl. 12:30

Flera gästspel med teater på andra arenor genomförs också för att vidga deltagandet och öka inkluderingen.

Aktiviteter under 2022

. Varför gråter draken? Föreställning med koppling till Barnkonventionen genomförs regelbundet på Alfons Åbergs Kulturhus under året. Föreställningen lyfter barns rättigheter och är skapad tillsammans med barn.

. Hjärtskuttsdisco!
Alfons Åberg Kulturhus firade invigningen av Barnens Växthus i Trädgårdsföreningen med Hjärtskuttsdisco. Professor Gunnar Bjursell berättade varför vi mår bra av musik, rörelse, grönska och odling. Fröpåsar med Alfons Åbergs busfrön delades ut till alla som deltog i Hjärtskuttsdiscot.
När: 3 september klockan 12.10-12.30
Var: Framför Växthuset i Trädgårdsföreningen
Medverkande: Alfons Åbergs Kulturhus, Professor emeritus Gunnar Bjursell, direktör för Centrum för kultur, kognition och hälsa vid Karolinska Institutet.
Arrangeras i samarbete mellan Alfons Åbergs Kulturhus, Park-och naturförvaltningen, Göteborgs stad, Fokusår

2022: Hälsa inom Göteborgs 400-årsjubileum.
Alfons Åberg Kulturhus kan även genomföra andra satsningar om önskemål finns och är förstås öppna för samarbeten av olika slag. Tillsammans kan vi göra skillnad.

 

Kontakt

Anna Forsgren,

anna.forsgren@alfonskulturhus.com

Lisa Ödman,

lisa.odman@alfonskulturhus.com

Alfons Åbergs Kulturhus
Slussgatan 1, 411 06 Göteborg
Tel. 031-15 42 80

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare