Jubileumssatsningar / Alfons Åbergs Kulturhus
19 January 2022

Alfons Åbergs Kulturhus

Alfons Åbergs Kulturhus stärker barns utveckling och rättigheter genom lek och lärande. De vill främja lek, läsning, teater och kultur tidigt i livet för alla barn oavsett ursprung, språk, social tillhörighet och funktionsförmåga. Alfons Åberg Kulturhus samverkar med Staden där vi läser för våra barn i läsfrämjande insatser. De fortsätter arbetet med Barnkonventionen, med fokus på barns rätt att ha inflytande och påverka. De fortsätter utveckla sina större pedagogiska projekt i samarbete med Chalmers och Göteborgs universitet tack vare stiftelsedonationer. Ambitionen är att vara ett ledande barnkulturhus där alla barn känner tillhörighet.

Aktiviteter under 2022

 • Varför gråter draken? Föreställning med koppling till Barnkonventionen genomförs regelbundet på Alfons Åbergs Kulturhus under året. Föreställningen lyfter barns rättigheter och är skapad tillsammans med barn.
 • Hjärtskuttsdisco!
  Alfons Åberg Kulturhus firar invigningen av Barnens Växthus i Trädgårdsföreningen med Hjärtskuttsdisco. Du får också möta professor Gunnar Bjursell som berättar varför vi mår bra av musik, rörelse, grönska och odling. Kom och skutta loss! Fröpåsar med Alfons Åbergs busfrön delas ut till alla som deltar i Hjärtskuttsdiscot.
  När: 3 september klockan 12.10-12.30
  Var: Framför Växthuset i Trädgårdsföreningen
  Medverkande: Alfons Åbergs Kulturhus, Professor emeritus Gunnar Bjursell, direktör för Centrum för kultur, kognition och hälsa vid Karolinska Institutet.
  Arrangeras i samarbete mellan Alfons Åbergs Kulturhus, Park-och naturförvaltningen, Göteborgs stad, Fokusår 2022:Hälsa inom Göteborgs 400-årsjubileum.

Planerade aktiviteter under 2023

 • På Världsbokdagen den 23 april 2023 genomför Alfons Åberg Kulturhus högläsning av Alfonsböcker på många olika språk i samarbete med elever och lärare vid Språkcentrum, Göteborgs Stad.
 • De deltar i Barnens kulturkalas i september med smakprov ur programverksamheten för att erbjuda mer kultur till fler.
 • Flera gästspel med teater på andra arenor planeras också för att vidga deltagandet och öka inkluderingen.
 • Farfars mammas soffa – teaterföreställning. Föreställningen lyfter Göteborgs historia på ett lekfullt sätt med sång, dans och musik och bygger på Anna Bengtssons bok med samma namn. Den skildrar 100 år av Göteborgs historia på 30 minuter. Alfons Åberg Kulturhus hoppas kunna sätta upp den på lämplig arena under det publika firandet.

Alfons Åberg Kulturhus kan även genomföra andra satsningar om önskemål finns och är förstås öppna för samarbeten av olika slag. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Läs mer

Alfons Åbergs Kulturhus hemsida

Kontakt

Anna Forsgren,

anna.forsgren@alfonskulturhus.com

Lisa Ödman,

lisa.odman@alfonskulturhus.com

Alfons Åbergs Kulturhus
Slussgatan 1, 411 06 Göteborg
Tel. 031-15 42 80

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare