Jubileumssatsningar / Berghem förlag
20 May 2014

Berghem förlag är ett oberoende förlag som sedan starten år 2010 gett ut fem skönlitterära titlar. Samtliga har lokalanknytning till Göteborg. Boken “Inget älskar jag mer” är den senare, tänkt att sprida information och höja intresset för Hilda Sparre som var dotter till Wilhelm Dennighoff, en av Göteborgs rikaste köpmän. Ett stycke bortglömd kvinnohistoria.

Läs mer

Hanna Lans hemsida

Inget älskar jag mers sida i produktgalleriet

Kontakt

Hanna Lans,

hannalans@yahoo.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare