Jubileumssatsningar / Bergsjön 2031
20 May 2014

En milstolpe i Begsjön 2031s arbete var att skapa ett nytt, tryggt och attraktivt stråk med 700 bostäder mellan Komettorget och Rymdtorget, och ett flertal aktiviteter för att tydliggöra stråket togs under 2021.

Bergsjön 2031 är ett samarbete med syfte att utveckla goda livsmiljöer för alla människor i Bergsjön. Plattformens medlemmar är: ByggGöta, Nordin Fastigheter, Balder, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, GöteborgsLokaler, Willhem, Victoria Park, SHH Bostäder och Wallenstam. Tillsammans vill de lyfta de styrkor som finns i stadsdelen. Bergsjön ska vara en attraktiv stadsdel där människor både kan och vill leva sina liv. Vägen dit går via delaktighet, aktiviteter, nybyggnation och projektprocesser som stärker Bergsjön på både kort och lång sikt.

Under 2021 togs det första spadtaget för skapandet av ett nytt, tryggt och attraktivt stråk med 700 bostäder mellan Komettorget och Rymdtorget. Genom att skapa nya möjligheter och ökad attraktivitet ska Solgatan vara en pusselbit som gör att människor väljer att bo kvar i, och att flytta till, Bergsjön. Under Göteborgs 400 års-firande, firade Bergsjön 2021 samtidigt 10 år. Båda dessa jubileer uppmärksammades genom att öppna upp för kalasbesök till Bergsjön.

Läs mer

Bergsjön 2031s hemsida

Kontakt

Pernilla Hallberg, verksamhetsledare
pernilla.hallberg@bergsjon2021.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare