Jubileumssatsningar / BoStad2021
20 February 2017

Läser in karta...
Adress: 

Läs mer
Läser in karta...
Adress: 

Läs mer
Visa karta i fullbredd

Projektmålet var att utöver den ordinarie bostadsproduktionen bygga 7000 extra bostäder i Göteborg. BoStad2021 testade nya samverkansformer mellan Göteborgs Stad och byggaktörer för att tillsammans kunna bygga fler bostäder och snabbare. Detta gjordes bland annat genom att jobba fram detaljplaner parallellt med att genomförandeskedet förbereds och genom att ta dialogen med kringboende på ett tidigare stadium. 2017 togs det första spadtaget för satsningen. BoStad2021 avslutades den 31 december 2021. Bostäderna som inte är färdigställda kommer att byggas klart 2022-2024.

Målbild

7000 extra bostäder inför Göteborgs 400-årsjubileum.

Projektägare: Fastighetskontoret i bred samverkan

Kontakt

Magnus Brink, kommunikatör
magnus.brink@fastighet.goteborg.se.

Created with Sketch. Filter
Klar
Filtrera
AV
Rensa filter / visa allt
Rensa filter
-
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Utforska mer

BoStad2021
Ladda fler

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare