12 April 2022

Med långsiktighet vill Castellum bidra till det hållbara samhället och är självklart stolta över rollen som jubileumsaktör med fokus på hälsa. De ser fram emot att få dela med sig av sin kunskap om hälsa på den moderna arbetsplatsen. Kärnverksamheten är att skapa, utveckla och hyra ut byggnader där levande människor ska arbeta, trivas och må bra. I det pusslet är hälsa en enormt viktig bit – och dessutom en lönsam investering.

I fastighetsvärlden finns en uppsjö av certifieringar, från självklara hygienfaktorer till guldnivå för de mest ambitiösa husen med miljöprofil och innemiljö utöver det vanliga. En av de mest intressanta är WELL Building Standard, som Castellum var först i Norden med. Det är en internationell byggstandard som bygger på sju kriterier med människans välbefinnande i fokus; luft, vatten, ljus, komfort, kost, motion och välbefinnande. Människor som arbetar på ett WELL-kontor mår och presterar bevisat bättre. Det ligger helt i linje med Castellums vision om framtidens arbetsplatser.

En annan hälsosatsning kallar Castellum WorkOUT®. Det är precis vad det låter som, nämligen ett koncept för utomhuskontor med allt som behövs för både kreativa möten och individuellt fokusjobb. Det stärker välbefinnandet, vilket även bekräftas av forskning från vårt samarbete med Mälardalens Högskola. Ett färskt exempel på kontor under bar himmel är Castellums nybyggda hus Emigranten på Masthuggskajen i Göteborg. Det kan bli stans populäraste kontor i sommar.

Varje år genomför Castellum en undersökning kring svenska kontorsarbetares syn på arbetsplatsen, som sammanställs i rapporten Framtidens Arbetsliv. 2022 års rapport presenterades i början av maj, som visade att hälsofrämjande aktiviteter ligger högt på önskelistan. Tillgång till gym, yoga och liknande är saker som gör en arbetsplats extra attraktiv.

Castellum är även engagerade i flera sammanhang som hänger samman med hälsa och välbefinnande i arbetslivet, som till exempel BRIS, Stadsmissionen och My Dream Now.

Läs mer

Rapporten Framtidens Arbetsliv
Om Castellums certifieringar
Om Sveriges första WELL-kontor

Kontakt

Hanna Brandström, Head of People & Culture,

0706-906569

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare