Jubileumssatsningar / Chalmers Structural Design Challenge
11 May 2014

Den årligen återkommande och studentinitierade brotävlingen på Chalmers kommer att skalas upp fram till Göteborgs 400-årsjubileum. Målet är att de vinnande broarna de kommande två åren ska bidra till utformningen av en fullskalig träbro över vallgraven 2021. Sedan tävlingen gick av stapeln 2007 har lagen, som är blandande med framtida arkitekter och ingenjörer, utmanat varandra i att skapa den bästa bron avseende både design och konstruktion.

Som ett led att skapa en fullskalig bro 2021 kommer de bästa broarna i årets tävling göras mer publika för allmänheten och ställas ut på Milleniumplatsen. Syftet med utställningen är att sprida kunskap om och intresse för samhällsbyggande. Med utställningen vill studenterna öka kontaktytan mellan Chalmers, näringslivet och staden och framförallt skapa en plats för samtal om betydelsen av broar.

”Tävlingen är mycket populär bland studenterna, och hjälper till att föra samman studenter från skolans olika samhällsbyggande utbildningsprogram med varandra och med näringslivet. Nu vill vi utveckla tävlingen till att bli ännu mer relevant och intressant för fler” Oscar Eklund, ordförande i Chalmers Structural Design Challenge

”Med broar kan vi fläta ihop staden, överbrygga gränser och bidra till mellanmänskliga möten. Brotävlingen är ett viktigt bidrag till samtalet om betydelsen av fysiska och mentala broar” Kajsa Sperling på White som är en av tävlingens huvudsponsorer

Huvudsponsorer 2019: White, NCC, Derome, Sweco, COWI och ÅF.

För mer information om tävlingen, besök csdc.se.

Kontakt

Oscar Eklund, ordförande Chalmers Structural Design Challenge. Mail: info@csdc.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare