Jubileumssatsningar / Konsthantverkscentrum
9 May 2014

Textilkonstnär Stina Edin erbjöd gratis konstnärlig specialbehandling under vintern 2021-2022. Hon beskrev det som “En Craftbehandling med rötter i sinneslekar från mellanstadiet”. Det gavs även möjlighet att ta del av hennes pågående arbete som Artist-in-Office på Konsthantverkscentrum.

Syftet med Craft Days var att synliggöra, marknadsföra och sprida kunskap om konsthantverket i Västra Götaland, samt att stärka konstartens position på den samtida konstscenen. Genom ett stort, gemensamt evenemang som Craft Days belyses regionens starka ställning inom svenskt konsthantverk, en ställning som befästs genom utbildningarna på HDK-Valand och Steneby, ateljéföreningar, gallerier, konsthallar, Röhsska museet och det stora antalet etablerade utövare i regionen.

Craft Days drivs av en projektgrupp med representanter från organisationerna Konstepidemin och Konsthantverkscentrum.

Program

Förutom utställningar och vernissager innehöll programmet för Craft Days att innefatta ett seminarium, föreläsningar, publika konstnärssamtal, nätverksträffar, workshopar, bussturer, öppna ateljéer, mingeltillfällen och mycket annat. Bland inbjudna samarbetspartners kan nämnas Röhsska museet och Iaspis/Konstnärsnämnden.

Bakgrund

Idén till Craft Days växte fram efter att Konsthantverkscentrum och Konstepidemin i oktober 2019 arrangerade Göteborg Craft Day – Visions and Strategies in Curating Craft II, och genomfördes som en del av Gothenburg Design Festival. Dagen fokuserades på curatorsarbete inom konsthantverksfältet och innefattade såväl föreläsningar som konstnärspresentationer, utställningar och öppna ateljéer. Utvärderingen av Göteborg Craft Day visade att intresset för ett utökat arrangemang är stort, och att konceptet skulle stärkas av att vara ett självständigt evenemang i samarbete med fler aktörer.

Seminarium

Seminariet utgick från temat Transcendens och belyste konsthantverkets processer, det handgripliga görandet som förmedling av omätbar kunskap. Tematiken utgår ifrån filosofen Jonna Bornemarks bok, Det Omätbaras Renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde, där hon synliggör och aktualiserar vår tids behov och längtan efter det omätbara. Tematiken tål att tolkas på många olika sätt och är tänkt som en övergripande ingång.

Läs mer

Craft Days hemsida

Projektgruppen för Craft Days

Projektledare Terese William, konsthantverkscentrum.
Projektledare Charlotta Eidenskog, konstepidemin.

Vid fyra respektive sju tillfällen i december och januari kan du som befinner dig i Göteborg smita in på Konsthantverkscentrums kontor i centrala Göteborg, där textilkonstnär Stina Edin erbjuder gratis konstnärlig specialbehandling. Hon beskriver det som “En Craftbehandling med rötter i sinneslekar från mellanstadiet”. Det ges även möjlighet att ta del av hennes pågående arbete som Artist-in-Office hos oss.

December: 2, 7, 21 och 30 Januari: 4, 6, 11, 13, 18, 20 och 25 Drop-in med klockan mellan klockan 10–16

 

Åtnjut Craftbehandlingen som består av• Blind färganalys• Knasbollsinspirerad schack-seans• Frigörande lilleputtland
“Med utgångspunkt i väven Stina Edins arbete sig mellan bild och skulptur, det analoga och digitala, lek och allvar. Vävbindningens sammanhållande kraft används till att vidga arbetet att innefatta såväl installation och broderi som vardagsobjekt i form av exempelvis en livboj.”

Craftbehandling genomförs med stöd av Göteborgs Stad och Konsthantverkscentrum

Med stöd av Göteborgs Stad och Konsthantverkscentrum

Läs mer

Konsthantverkscentrum

Kontakt

 

Terese William

Terese.william@konsthantverkscentrum.se

 

 

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare