Jubileumssatsningar / Demokratisatsning med ungt inflytande
16 April 2017

Under 2023 fortsätter arbetet med att stötta ungas initiativ i Göteborg med fokus på att sprida kunskap om och engagemang kring ungt inflytande. Rapporten Berättelser om ungas inflytande som togs fram som ett metodstöd 2019 är fortsatt ett värdefullt underlag. Satsningen fortsätter även arbetet med Chartan för demokrati i skolan, med demokratidagar för civilsamhälle, anställda och förtroendevalda samt utbildning i ungas egna dialogarbete. Samverkan med akademin fortsätter genom forskning om ungas deltagande i stadens kulturinstitutioner samt uppföljning av demokrati och delaktighet genom SOM-institutet.

Aktiviteter under 2023

Demokratisatsning med ungt inflytande har under flera år haft dialoger genom en lyckad utbildningsinsats. På så sätt fick unga verktyg att själva skapa demokratiska mötesplatser och i att vägleda andra ungdomar. Under 2021-2023 lägger vi också fokus på att fler unga ska komma till tals genom att erbjuda högstadiets elevråd liknande utbildningar för att stärka dialogarbetet. Runt om i Göteborg öppnas skolor för att bli mötesplatser och projektet Skolan som arena är en självklar aktör inom demokratisatsningen. Satsningen kommer också att synas på bland annat Frihamnsdagarna och under jubileumsfirandet.

Charta för demokrati i skolan har spridits i staden som ett verktyg för bland annat samtal, konflikthantering och delaktighet. Flera skolor har anslutit sig. Under året har Demokratisatsning med ungt inflytande bidragit till upplysande och problematiserande konferenser på demokratiområdet som har hållits av och för unga, samt för tjänstepersoner och förtroendevalda.

Charta för demokrati i skolan!

Som en del av demokratisatsningen har 16 elevråd från olika högstadieskolor i Göteborg genomfört en utbildning kring medskapande metoder och elevdemokrati. Utbildningen har fokuserat på elevers rätt till formellt inflytande genom elevrådet på skolan. I elevrådet finns en unik möjlighet för barn och unga att träna på de förmågor som ett demokratiskt samhälle är beroende av, såsom förmågan att föra demokratiska samtal, aktivt deltagande och kollektivt beslutsfattande. Förutom att elever har rätt till inflytande så är de också experter på sin egen verklighet och en ovärderlig tillgång i skolutveckling om de bara ges möjlighet. Utbildningens syfte var att ta vara på ungas kompetens och:

  • utveckla nya arbetsformer för elevråden och ungas inflytande i skolan.
  • öka elevernas kapacitet att själva bli bärare av medbestämmandeprocesser.
  • stärka arbetet med elevdemokratin.
  • öka elevrådens legitimitet.

Under 2023 fortsätter arbetet med metoder för medskapande, denna gång för skolans personal.

Rapport Elevrådsutbildning 2022

Rapport Elevrådsutbildning 2021

Se filmen som kan användas som vägledning för arbetet med elevråd.

Demokratidagar

Förvaltningen för Demokrati och medborgarservice bidrar till Demokratisatsning med ungt inflytande genom att varje år arrangera Göteborgs demokratidagar för förtroendevalda och tjänstepersoner inom Göteborgs Stads samt representanter från civilsamhället. Ämnena har rört sig kring frågorna: ”Hur mår demokratin i Göteborg?”, ungt flytande och hot mot demokratin. Demokratidagarna har velat sprida kunskap om demokrati som styrelseskick, och hur man kan arbeta med ungt inflytande.

Läs mer om Demokratidagarna här (Göteborgs Stads Intranät).

Ungt inflytande – vad har vi lärt oss och hur kan vi gå vidare?

En av visionerna inför Göteborgs 400-årsjubileum är att Göteborg ska vara en öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet. Inom Demokratisatsningen har Göteborgs Stad arbetat med olika initiativ som rör barns och ungas möjligheter att ha inflytande på riktigt. Ytterligare kunskaper om ungas levnadsvillkor, delaktighet och inflytande är en viktig del av Demokratisatsningen.

Läs manifestet för framtiden av ungdomar och citat från utställningen Att bli synlig från; Demokratisatsning med ungt inflytande, Ungdomsfullmäktige, Angereds Ungdomsråd, Östra Göteborgs ungdomsråd och Power to the Youth.

Läs Mitt liv är nu (som pdf)

Titta gärna på våra rapporter i frågan:
Läs rapporten Berättelser om ungt inflytande (som pdf).
Läs rapporten Charta (som pdf) på Göteborgs stads intranät.

Målbild

Göteborg är en stad som har inkluderande mötesplatser som bidrar till delaktighet och jämlikhet. Demokratisatsningen vill ta sikte mot att staden skapar fler öppna platser med tydligt fokus på demokrati, inflytande och det medborgardrivna där barns och ungas inflytande är särskilt viktigt. För att åstadkomma detta behöver kunskapen om deltagardrivna mötesplatser samt barn och ungas delaktighet höjas.
Projektägare: Stadsledningskontoret

Utforska mer

Mötesplats Barn och Unga med ING-nätverket 12 maj, mer information kommer, håll utkik i kalendariet!

Framåt – en förmiddag som tittar bakåt

Göteborg fyller 400 år och det firas stort. Vilken plats har barn och unga haft i jubileet? Hur står det egentligen till med vår barnsyn och hur har den förändrats över tid?

2021-05-27 Inflytandenätverk Göteborg anordnar Mötesplats barn och unga på temat framtidstro.

Created with Sketch. Filter
Klar
Filtrera
AV
Rensa filter / visa allt
Rensa filter
-
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Utforska mer

Demokratisatsning med ungt inflytande
Ladda fler

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare