Jubileumssatsningar / Global Business Gate – Elof Hansson Fastigheter och Alecta
6 May 2014

Global Business Gate ska stärka Göteborg som internationell handelsstad. Redan har Global Business Gate bidragit till detta genom bl a ett antal genomförda nätverksaktiviteter och seminarie kallade Global Business Gate Days och Global Talks. Här har högaktuella frågor och ämnen som rör internationell handel och affärer tagits upp för diskussion. På detta sätt är Global Business Gate redan bidragit till Göteborg och dess 400-årsfirande.

Cobe och Krook & Tjäder
På en ny halvö vid Masthuggskajen byggs Global Business Gate.

Masthuggskajen – som sträcker sig mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen, omvandlas till en modern blandstad med vattennära läge från att vara en plats som tidigare dominerats av tomma kajer och outnyttjade ytor. Från nuvarande kajkant nedanför Järntorget, och drygt 100 meter ut i Göta Älv, anläggs en ny halvö som inte bara skapar mer mark utan även binder ihop staden med vattnet. På den kommer bland annat Global Business Gate att ta plats.

Genom Global Business Gate stärks Göteborg som ledande handelsstad och blir både en fysisk och digital mötesplats för företag, organisationer och personer som verkar inom internationell handel och affärer.

Global Business Gate består av två byggnader med 26 respektive 12 våningar. Bottenplanen i byggnaderna ska vara öppna och välkomnande för alla och ha restauranger, olika slags service, kulturinslag och platser för möten.  Ett eller flera plan kommer att bestå av ”co-workingytor”, där hyresgästerna och deras besökare får utrymme för möten och nätverkande.

Global Business Gate ska bli ett bidrag till stadens 400-årsjubileum och planen är att ta första spadtaget för byggnation ovan mark i början av 2025 och att första inflyttning ska ske under 2027.

Placeringen vid Göta älv, endast en kort promenad från Järntorget, Linné och Haga, tillsammans med ett koncept för hållbar miljö gör Masthuggskajen till en attraktiv plats i staden.  Attraktiviteten stärks även av knutpunkter för kollektivtrafik och att området också får god tillgänglighet för bilburna.

Läs mer

Global Business Gates hemsida

Vill du följa byggnationen av den nya halvön vid Masthuggskajen kan du göra det här

Följ arbetet med detaljplanen och utvecklingen av Masthuggskajen här

Om ägarna Elof Hanssons Fastigheter och Alecta

Kontakt

Cecilia Apelgren, Global Business Gate/Elof Hansson Fastigheter AB,

cecilia.apelgren@elofhansson.com

Created with Sketch. Filter
Av
Klar
Filter
AV
Rensa filter / visa allt
Publiceringsår
i
-

Filtrera resultat på publiceringsår

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rensa filter
Klar

Utforska mer

Global Business Gate – Elof Hansson Fastigheter och Alecta
Ladda fler

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare