2 May 2014

Conscious talks

Under Conscious talks som sker i samband med Prana festival delar paneler av instruktörer med sig av sina tankar och kunskaper kring sambanden mellan fysisk aktivitet, återhämtning och medkänsla för att uppnå mental balans och social hållbarhet. Panelsamtalen modereras av Pål Dobrin och inkluderar några av Sveriges ledande profiler inom hälsa och träning.

Conscious talks arrangeras i samband med Prana festival den 25-26 september 2021 på Åby Arena

Conscious conference

Conscious conference syftar till att sprida kunskap från modern forskning och framåtsyftande ledare skapar utrymme för de viktiga samtalen kring välmående och en positiv samhälls- och organisationsutveckling. Hur kan vi gå från reaktivt till proaktivt, från mental ohälsa till mental styrka. Samtalen har olika teman kan handla ungas psykiska hälsa, medvetenhetsträning, fokus och medkänsla på jobbet och andra ämnen relaterade till mänsklig och organisatorisk utveckling. Detta och mer utforskar vi under Conscious conference tillsammans med framstående ledare, psykologer, forskare och journalister. Samtalen modereras av Pål Dobrin.

www.consciousconference.com

Kontakt

Pål Dobrin, Empaticus AB – Conscious talks & Conscious conference, pal@empaticus.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare