30 April 2014

Prana festival

Prana Festival var inriktad på rörelseglädje och hälsa. Det var den största oberoende mötesplatsen för träning & välmående i VästSverige, en mötesplats som stärkte den sociala hållbarheten genom aktiviteter för utveckling av fysisk och psykisk motståndskraft. Prana Festival ville fira Göteborgs 400-årsjubileum genom att lyfta fram hur avgörande träning och rörelse är för välfungerande och välmående människor i ett hållbart samhälle. Ett utbud av mer än 100 träningsklasser/föreläsningar/workshops!

Prana Festival arrangerades 25-26 september 2021 på Åby Arena.

Yoga Games

Yoga Games är norra Europas största yogakonvent. Här samlas internationella, nationella och lokala lärare för en helg med Yoga och Meditation. Ökad medvetenhet är målsättningen för Yogagames. För att kunna hantera de utmaningar samhället och mänskligheten står inför behövs samverka på ett djupare plan, bortom egoistiska drivkrafter. Yogagames är en mötesplats för alla som är intresserade av välmående och mänsklig utveckling.

Yoga Games arrangerades den 16-18 april 2021 på Åby Arena.

YogaVarvet

Yogavarvet syftade till att stärka den sociala hållbarheten i Göteborg. Genom att kombinera löpning, yoga och meditation stärker deltagarna sin kondition, ökar sin styrka och smidighet samt sitt fokus och sin medkänsla – inför både sig själva och andra. Yogavarvet som koncept syftar till att föra deltagarna närmare varandra samtidigt som de får chansen att stärka sin fysik och sina sinnen i aktivitet tillsammans med andra. Starten utgick från Götaplatsen och efter målgång samlades deltagarna för yoga och meditation i Slottsskogen.

Yogarun arrangerades under Göteborgsvarvet den 22 maj 2021.

Kontakt

David Eneroth, Exlabs AB, Prana festival, Yoga Games & Yogavarvet,

david@exlabs.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare