Jubileumssatsningar / Författarcentrum Väst
14 April 2014

Författarcentrum Väst driver en rad projekt som ämnar väcka både läslust och skrivlust, för invånarna i vår mångspråkiga stad, parallellt med uppgiften att vara länk mellan författare och arrangörer, genom Författarförmedlingen. Ett exempel är den covid-19 anpassade och uppskattade Fönsterpoesin live från Lagerhuset som återkom under våren/försommaren 2021. Tillsammans med andra litterära aktörer inom stad och region deltog Författarcentrum Väst i arbetet med ansökan för Litteraturstaden Göteborg, som ledde till att vi blev en del av Unescos nätverk av kreativa städer år 2021.

Min Gata i Göteborg

Min Gata i Göteborg, ett jubileumsprojekt som planeras för och med barn och unga. Författarcentrum Väst arbetar med den levande litteraturen, något av det mest hållbara material man kan tänka sig för brobygge mellan kulturer. Författarcentrum Väst ville genom ett nytt samarbetsprojekt initierat av dem, tillsammans med Politisk Poesifestival och flera aktörer, åstadkomma en rad skrivarworkshops för barn och unga från 10 år med Göteborgs gator i fokus, och genren poesi.

”Min gata” kan referera till olika saker, till exempel gatan där man bor, en gata där man har bott, en gata man vill bo på, en gata man har minnen från, en gata där det har hänt något jobbigt, en favoritgata.

Syftet var att låta barnen/ungdomarna utforska sin relation till en gata/ett område som betyder något för dem. Att det ska uppstå diskussioner kring identitet, tillhörighet och innanför/utanförskap.

De unga skribenterna uppmuntrades att delta i en tävling, och vinsten var en medverkan i en digital publicering på Författarcentrums hemsida under december 2021.

Fönsterpoesi

Fönsterpoesin hade flera syften, ett var att sprida information om Göteborgs ansökan om att bli en av Unescos litteraturstäder, ett annat att rikta blickarna mot scenpoesin och det rika litterära liv som finns i Göteborg.

Efter tre lyckade genomföranden hösten 2020 återkom projektet våren 2021. Två poeter per tillfälle tillsammans med ett musikinslag. Datum: 21 maj, 28 maj och 4 juni 2021.

Fönsterpoesin är ett samarbete mellan Författarcentrum Väst, Kulturförvaltningen Göteborgs Stad (Frilagret, Kulturstrategisk avd., Stadsbiblioteket), Näringslivsgruppen på Göteborg & Co, ABF, Folkets hus och Göteborgs Litteraturhus.

Foto: Jarmo Väyrynen

Läs mer

Författarcentrum Västs hemsida

Kontakt

Kristín Bjarnadóttir,

kb.lyng@gmail.com

Hedvig van Berlekom,

hedvig.vanberlekom@forfattarcentrum.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare