Jubileumssatsningar / Framtidenkoncernen
26 April 2014
Saffransgatan i Gårdsten.

Framtiden har byggt till BoStad2021 på följande platser:

1. På Ättehögsgatan i Kålltorp har Egnahemsbolaget byggt 90 bostadsrätter med inflyttning 2021.

2. På Merkuriusgatan i Bergsjön har Egnahemsbolaget byggt 64 bostadsrätter med inflyttning 2020.

3. På Norra Fjädermolnsgatan i Länsmansgården har Egnahemsbolaget 140 bostadsrätter med inflyttning 2021.

4. På Saffransgatan i Gårdsten har Egnahemsbolaget byggt 34 bostadsrätter i flerbostadshus och 38 bostadsrätter      som radhus.

5. På Robertshöjdsgatan i Kålltorp har Egnahemsbolaget byggt 28 bostadsrätter med inflyttning 2021.

Kontakt

Annika Mayer
annika.mayer@egnahemsbolaget.se

Adventsvägen i Kortedala.

 

6. På Adventsvägen i Kortedala har Framtiden Byggutveckling byggt 128 hyresrätter för Poseidon med första inflyttningen 2019.

7. På Briljantgatan i Tynnered har Framtiden Byggutveckling byggt 91 hyresrätter för Bostadsbolaget med inflyttning under 2020.

8. Vid Mandolingatan i Frölunda har Framtiden Byggutveckling byggt 565 hyresrätter för Poseidon med de första inflyttningarna 2021.

9. Vid Merkuriusgatan i Bergsjön har Framtiden Byggutveckling byggt 87 hyresrätter för Familjebostäder med de första inflyttningarna 2020.

10. På Saffransgatan i Gårdsten har Framtiden Byggutveckling byggt 42 hyresrätter för Gårdstensbostäder med inflyttning under 2021.

11. På Radiotorget vid Järnbrott har Framtiden Byggutveckling byggt 77 hyresrätter för Bostadsbolaget med inflyttning 2021.

Kontakt

Catrine Andersson,

catrine.andersson@framtiden.se

 

Tunnlandsgatan i Kaverös.

12. På Tunnlandsgatan i Kaverös planerar Poseidon att bygga 180 hyresrätter genom påbyggnad av befintliga hus med de första inflyttningarna 2025/26.

Läs mer

Famtidens hemsida

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare