Jubileumssatsningar / Framtidenkoncernen
26 April 2014
Saffransgatan i Gårdsten.

Framtiden bygger till BoStad2021 på följande platser:

1. På Ättehögsgatan i Kålltorp bygger Egnahemsbolaget 90 bostadsrätter med inflyttning Q3 2021.

2. På Merkuriusgatan i Bergsjön bygger Egnahemsbolaget 64 bostadsrätter med inflyttning Q4 2020.

3. På Norra Fjädermolnsgatan i Länsmansgården bygger Egnahemsbolaget 140 bostadsrätter med inflyttning sommaren 2021.

4. På Saffransgatan i Gårdsten bygger Egnahemsbolaget 34 bostadsrätter och 38 radhus.

5. På Robertshöjdsgatan i Kålltorp bygger Egnahemsbolaget 28 bostadsrätter med inflyttning Q3 2021.

Läs mer

Framtidens hemsida

Kontakt

Camilla Elliot camilla.tim.elliot@egnahemsbolaget.se

Adventsvägen i Kortedala.

6. På Adventsvägen i Kortedala bygger Framtiden Byggutveckling 128 hyresrätter för Poseidon med första inflyttningen i juni 2019.

7. På Briljantgatan i Tynnered bygger Framtiden Byggutveckling 91 hyresrätter för Bostadsbolaget med inflyttning under hösten 2020.

8. Vid Mandolingatan i Frölunda bygger Framtiden Byggutveckling 530 hyresrätter för Poseidon med de första inflyttningarna 2021.

9. Vid Merkuriusgatan i Bergsjön bygger Framtiden Byggutveckling 87 hyresrätter för Familjebostäder med de första inflyttningarna i februari 2020.

10. På Saffransgatan i Gårdsten bygger Framtiden Byggutveckling 42 hyresrätter för Gårdstensbostäder med inflyttning under 2021.

11. På Radiotorget vid Järnbrott bygger Framtiden Byggutveckling 77 hyresrätter för Bostadsbolaget med inflyttning våren 2021.

Kontakt

Catrine Andersson, catrine.andersson@framtiden.se

 

Tunnlandsgatan i Kaverös.

12. På Tunnlandsgatan i Kaverös bygger Poseidon 180 hyresrätter med de första inflyttningarna 2022/23.

 

Kontakt

Mia Olsson, mia.olsson@poseidon.goteborg.se

 

Pilotprojekt Rain Gothenburg 2021

Poseidon gör ett unikt pilotprojekt i Brämaregården tillsammans med Kretslopp och Vatten. Syftet är att fördröja dagvattnet och minska belastningen på stadens dag- och spillvattennät. Man ska nyttja planteringsbäddar och dess växter och andra utemiljölösningar som till exempel bäckar och dammar. Då stannar vattnet upp och når ledningarna långsammare och i mindre omfattning vid kraftiga regn och skyddar mot översvämningar i bostäder och lokaler.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare