Jubileumssatsningar / Frölunda Kulturhus och Lokalförvaltningen
20 April 2014

I samband med takomläggningen skall även 1 500 kvm solceller installeras på en del av det gröna taket. På sikt blir Frölundas gröna tak en pedagogisk och socialt hållbar resurs som både testarena och mötesplats.

Lokalförvaltningen har fått uppdraget av Göteborgs Stad att leda arbetet med att anlägga gröna tak och vill med Frölunda Kulturhus skapa en testarena för taks potential i den förtätade staden. I samband med takomläggningen skall även 1500 kvm solceller installeras på en del av det gröna taket. Med bäring på de tre hållbarhetsdimensionerna, miljömässig, socialt och ekonomisk hållbarhet vill Projektet utreda, testa, utvärdera och sprida kunskap kring hur kombinationen av gröna tak och solceller samverkar för att skapa microklimat som bidrar till en ökad biologisk mångfald, en ökad fördröjning av dagvatten och genom nya designmetoder bidrar till en hållbar och behovsanpassad energiproduktion. På sikt blir Frölundas gröna tak en pedagogisk och socialt hållbar resurs som både testarena och mötesplats.

Kontakt

Therese Wannebo, projektledare lokalförvaltningen
therese.wannebo@lf.goteborg.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare