Jubileumssatsningar / Göteborgs Domkyrkopastorat
24 March 2014
Foto: Anna Rikner

För datum och klockslag för respektive programpunkt, se kalendariet på Göteborgs domkyrkopastorats webbplats svenskakyrkan.se/goteborgsdomkyrkopastorat.

Kontakt

Anna Rikner, projektledare för domkyrkopastoratets jubileumsarbete
anna@riknermedia.se

 

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare