Jubileumssatsningar / Göteborgs Domkyrkopastorat
24 March 2014

Firandet märks i stort som smått, med allt från stora utställningar till valet av musik i klockspelet. Som en integrerad del av Göteborgs Stads officiella firande vill domkyrkopastoratet visa på Svenska kyrkans betydelse både för stadens historiska utveckling och för dess framtid. Alla är en del av staden!

För datum och klockslag för respektive programpunkt, se kalendariet på Göteborgs domkyrkopastorats webbplats.

Läs mer

Göteborgs Domkyrkopastorats hemsida

Kontakt

Anna Rikner, projektledare för domkyrkopastoratets jubileumsarbete,

anna@riknermedia.se

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare