Jubileumssatsningar / Göteborgs Esperantoförening
23 March 2014

Esperanto har globala ambitioner. Det finns talare i cirka 120 olika länder och med adressboken Pasporta Servo kan du hitta esperantister i ett 70-tal länder som erbjuder övernattning och guidning av sin stad. Under jubileumsåret 2021 ville Göteborgs Esperantopförening arrangera historiska vandringar, sommarkurser. De gav även ut fyra tvåspråkiga nättidningar med tema Göteborgs historia och vad esperanto betytt för staden.

Esperanto har haft ett stort antal klubbar i Göteborg. Efter andra världskriget minskade antalet, då engelska lanserades i stor skala. Göteborgs stadsbibliotek har haft en samling esperantolitteratur på ca 800 olika titlar, varav en del var en deposition från föreningen.  Idag finns ca 2000 böcker i  ett bibliotek/förråd på 15 kvm i en nerlagd ICA-affär i Gråbo, några km utanför Göteborgs stadsgräns.

Sedan något år tillbaka har föreningen sommartid guidade vandringar i Göteborg med historiska inslag. Guidningen sker på esperanto, men också på svenska – beroende på deltagarnas kunskaper i esperanto. Vandringarna erbjöds även under 2021.

Föreningens nättidning Ora Ĵurnalo ges ut av Göteborgs Esperantoförening och på förstasidan finns alltid ett Göteborgsmotiv. Tidningen når nationella såväl som internationella esperantister, främst i Norden, Polen och Frankrike.

Läs mer

Göteborgs Esperantoförenings hemsida

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare