Jubileumssatsningar / Göteborgs Esperantoförening
23 March 2014

Esperanto har haft ett stort antal klubbar i Göteborg. Efter andra världskriget minskade antalet, då engelska lanserades i stor skala. Göteborgs stadsbibliotek har haft en samling esperantolitteratur på ca 800 olika titlar, varav en del var en deposition från föreningen.  Idag finns ca 2000 böcker i  ett bibliotek/ förråd på 15 kvm i en nerlagd ICA-affär i Gråbo, några km utanför Göteborgs stadsgräns. Sedan något år tillbaka har vi sommartid guidade vandringar i Göteborg med historiska inslag. Guidningen sker på esperanto, men också på svenska – beroende på deltagarnas kunskaper i esperanto. Vandringarna erbjuder vi även under 2021. Vår nättidning Ora Ĵurnalo ges ut av Göteborgs Esperantoförening och på förstasidan finns alltid ett Göteborgsmotiv. Tidningen når nationella såväl som internationella esperantister, främst i Norden, Polen och Frankrike. 2021 ger Göteborgs Esperantoförening ut fyra tvåspråkiga temanummer med tonvikt på Göteborgs 400-årsjubileum, ett nummer för varje årstid.

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare