Jubileumssatsningar / Göteborgs Hembygdsförbund
16 February 2022

Intresset för kartor har ökat kraftigt under några år, och 2019 beslöt hembygdsförbundet att producera en Kartbok, ”Göteborg – 400 år genom kartor.” För att kunna tillgodogöra sig kartorna, beslöt de att göra Kartboken i det största format som gick att binda. Författarna är alla kända skribenter av Göteborgiana. Kartboken är helt unik bland utgivningarna av Jubileumslitteratur.

Redaktion: Robert Berggren, Gudrun Lönnroth, Staffan Sedenmalm, Håkan Andreasson samt författare Per Hallén, LarsOlof Lööf och Stig Hammarson.

Läs mer

Göteborgs Hembygsförbunds hemsida.

Kontakt

Robert Berggren, ordförande.

ordf.gbghembygd@gmail.com

Uppdatera din webbläsare

Er webbläsare är utdaterad och sidan kommer därför kanske inte fungera som tänkt. Uppdatera din webbläsare här: Updatera din webbläsare

Uppdatera din webbläsare